Vánoce a pohádky: program pro první stupeň připravilo příborské muzeum

Ve středu 19. prosince se žáci prvního až pátého ročníku zúčastnili programu Vánoční pohádka. „Hodina příjemného povídání na téma vánoční zvyky v dávných dobách zaujala opravdu všechny. Žáci bedlivě poslouchali četbu příběhu z knihy staré tři sta let, mohli si prohlédnout stávek, na kterém se tkalo, ale také si vyzkoušeli vlévání horkého vosku přes klíč, aby zjistili svou budoucnost,“ popisuje akci učitelka druhé třídy Mgr. Kateřina Martinková. 
Pracovníci příborského muzea si pro děti dále připravili pouštění lodiček a motání svíček, které si mohly odnést domů. Na konci programu dostaly vánočku či jinou pochutinu, která se kdysi o Vánocích pékávala.