Informace o používání stravovacích čipů ve školní jídelně

Vážení rodiče,
od 1. února 2019 se začnou v naší jídelně používat stravovací čipy. 

Každý strávník musí mít zakoupený čip v hodnotě 120 Kč, bez kterého není možno vydat oběd. Čip bude strávník používat po celou školní docházku. Při jeho ztrátě nebo poškození je strávník povinen toto nahlásit vedoucí školní jídelny a musí si zakoupit čip nový. 

Zároveň s uvedením výdejního terminálu do provozu bude školní jídelna nabízet službu odhlašování stravy přes internet, stav konta strávníka a měsíční přehled. Ve výjimečných případech bude možno odhlásit stravu telefonicky na čísle 556 808 547.

Výjimečně, pokud žák zapomene čip doma, lze vystavit tzv. náhradní stravenku (lístek opatřený jménem a datem s razítkem jídelny). Je nutné, aby se žák dostavil před výdejem do kanceláře školní jídelny, kde obdrží náhradní stravenku.

Čip je nepřenosný na jiného strávníka.

Pokud dítě onemocní, první den nemoci mu mohou oběd vyzvednout rodiče do přinesené nádoby. Bez čipu ale nemůže být oběd vydán. 

V době nemoci ve vlastním zájmu odhlašujte obědy. Každý neodhlášený oběd od druhého dne nepřítomnosti jste povinni uhradit v plné výši i s provozními náklady.

Mateřská škola nebude používat stravovací čipy, pouze odhlašování přes internet.

Prodej čipů bude probíhat od 23. ledna 2019.

Děkujeme Vám za spolupráci.
Alena Kandráčová, vedoucí školní jídelny