Jak využívat zdroje a nakládat s odpadní vodou se žáci dozvěděli v programu Planeta Oxidan

Pod názvem Planeta Oxidan přichází do nejvyšších tříd základních škol a do víceletých gymnáziívzdělávací program, který se formou dobrodružné hry zaměřuje na efektivnější využití zdrojů, vzájemnou kooperaci, a především na péči o odpadní vodu a na odpovědné nakládání s ní. Naši osmáci a deváťáci se s touto novou verzí staršího a úspěšného projektu Strom života setkali poslední lednový den. 

Pod vedením Hanky Peigerové a jejích pomocníků si zahráli hru plnou soupeření, plnění úkolů i konstruktivního myšlení nutného k záchraně planety Oxidan. „Tuto hru jsme hráli proti deváťákům. Obě skupiny objevily novou planetu Oxidan. Na ní jsme vytvořili novou civilizaci. Vymýšleli jsme nové podniky, společnosti a továrny,“ říká Tereza Šulganová z osmé třídy. 

„Všichni jsme ze začátku mysleli ekologicky, tvořili jsme ekologické projekty, ale později jsme na ekologii jaksi pozapomněli,“ hodnotí práci skupiny Radek Bambuch. „Společnosti jsme získávali pomocí kreditů. Společnosti, do kterých jsme investovali, měly zisk. A ten nám zajišťoval další kredity. Čím více společností bylo, tím bylo ale také více odpadu, který jsme museli likvidovat,“ popisuje průběh hry Radek. „Například jsme zaplatili 5000 kreditů a odpad jsme mohli odnést do deváté třídy. V průběhu hry se nám také znečistilo ovzduší. To nám simuloval přístroj, který vypouštěl plyn.“

„Na konci hry jsme se měli rozhodnout, zda vyhlásíme druhé skupině ekonomický boj, nebo vyřešíme vše domluvou, nebo vyhlásíme válku. Bohužel jsme si obě skupiny vybraly válku, což asi nebylo dobré rozhodnutí,“ kroutí hlavou Radek a Tereza dodává: „Vybrali jsme si všichni válku, takže jsme se navzájem zahubili.“ A společně hru hodnotí: „Byla super, ale asi jsme se moc nevyznamenali, když pod naším vedením planeta Oxidan zahynula. Měli bychom se z této hry poučit, a když do toho „půjdeme naostro“, udělat lepší rozhodnutí.“

Program Planeta Oxidan vytvořili experti na inovativní formy vzdělávání ze spolku EduLudu a SmVaK Ostrava. Hra využívá metodu Edularp, tedy hraní rolí naživo, což je pro žáky zajímavější než memorování suchých dat. Tato metoda navíc klade důraz na aktivitu každého žáka. 

Mgr. Petra Stoklasová