Naši osmáci vyrazili už potřetí na zeměpisnou konferenci Valašský cestovatel

„Již třetím rokem se naši žáci zúčastňují zeměpisné konference Valašský cestovatel. Letošní ročník se konal 8. února na zámku Vsetín,“ vysvětluje na úvod zástupkyně ředitelky Mgr. Alena Dobečková, která se spolu se třemi žáky na konferenci vydala, a pokračuje, „organizátorem akce je Muzeum regionu Valašsko. Akce je zaměřena na žáky druhého stupně základních škol a na středoškoláky, kteří se chtějí podělit o své cestovatelské zážitky.“Letošní ročník byl poprvé spojen se zeměpisnou soutěží. A jak konference probíhá?

„V úvodu žáci prezentují své zážitky z dovolené nebo výletu,“ vysvětluje Julie Kašpárková z osmého ročníku. A Filip Tichavský s Aničkou Petrovou dodávají: „My jsme se této konference zúčastnili už potřetí: v roce 2017 s prezentací Velikonoce v Paříži a Londýně (u příležitosti Mezinárodního roku cestovního ruchu), v roce 2018 s tématem Wrocławjako Evropské hlavní město kultury roku 2016. A letos jsme přijeli s prezentací Vánoce ve městě. Všichni tři jsme se zúčastnili předvánočního zájezdu do Prahy, který byl spojený i s návštěvou muzikálu Muž se železnou maskou.“ „Předvánoční pražská atmosféra a divadlo byl opravdu skvělý zážitek,“ pochvalují si všichni tři. „Po každé prezentaci byl v programu vyhrazen prostor k diskusi, kterou jsme myslím zvládli docela dobře,“ hodnotí Filip.

„Novinkou letošního roku byla soutěž zaměřena na vlastivědné a obecně zeměpisné znalosti,“ pokračuje zástupkyně ředitelky. Žáci soutěžili v tříčlenných týmech. Důraz byl kladem nejen na znalosti, ale i na spolupráci a schopnost syntetického myšlení. Téma soutěže letos znělo „Česká republika, náš domov“. „Nás soutěž zaujala natolik, že jsme se rozhodli podobnou verzi přichystat pro své spolužáky,“ prozrazuje Filip. Na závěr přišlo samozřejmě vyhodnocení soutěže a ocenění nejúspěšnějších týmů. 

„My jsme byli pochváleni za představení Prahy tak, jak ji mnozí neznají,“ dodávají naši žáci. Jistě došlo také k naplnění hlavního cíle konference, kterým je rozvoj a podpora zeměpisných a vlastivědných znalostí žáků a také osvojení kompetencí k interpretaci a prezentaci cestovatelských zkušeností žáků.

Mgr. Petra Stoklasová