Příběh založeného kostela aneb jak jsme si jeli pro Pohár čeladenské ovečky

Naše škola se připojila k tradiční výtvarné soutěži, kterou pořádá Základní škola Čeladná. Letošní téma už šestého ročníku znělo Kostely, kostelíky a kapličky v Beskydech. 

Také děti z naší školní družiny se spolu se svými vychovatelkami rozhodly, že se do soutěže zapojí. Už koncem ledna tedy začaly pracovat na výrobě kostelů. Do soutěže se zapojily děti z druhého oddělení s paní vychovatelkou Ludmilou Ryškovou a děti ze třetího oddělení s paní vychovatelkou Marcelou Bellovou. 

„Protože patříme do lichnovské školy, rozhodli jsme se udělat lichnovský kostel. A když lichnovský kostel, tak ne nakreslený, nýbrž přímo ve 3D,“ popisuje nápad, který později s dětmi realizovala, vychovatelka Marcela Bellová. „Práce to byla opravdu velká, ale děti se do ní rády pustily. Každý den chtěly něco na kostelu tvořit, malovat, stříhat apod. Musím říci, že kostel rostl a děti se na něj každý den těšily, aby mohly něco nového přidat. Samy vymýšlely, co by tam ještě udělaly a čím dalším by přispěly, aby to byl opravdový lichnovský kostelík,“ upřesňuje vychovatelka postup, jak kostel vznikal. 

„Na závěr jsme ještě napsali průvodní list,jak jsme kostel dělali, a kostelík se vezl do čeladenské školy,“ dodává. 

„Oba kostely a další výtvarné práce našich žáků jsme odvezli do Čeladné v době, kdy měli prázdniny. Kostely jsme předali a u toho našeho, lichnovského, jsme upozornili na to, že má odklápěcí střechu. Uvnitř jste tak viděli vše: oltář, našeho pana faráře, lavice a v nich sedící děti a spoustu dalších detailů,“ říká ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová. „Jenže ouha, stala se chyba. Náš odklápěcí kostelík v Čeladné tak zaujal, že když mu hledali místo, kde by byl vystaven, založili jej. I tak jsme byli rádi za krásné třetí místo, které získali naši čtvrťáci Josef Mičulka a Nikolas Palo za kostel, který vyrobili s paní vychovatelkou Ryškovou, a oba kluky jsme se do Čeladné rozhodli poslat na vyhlašování cen, ať si užijí zaslouženou slávu.“

Jenže nakonec se vše změnilo. Do naší školy zavolala osobně ředitelka čeladenské školy Mgr. Jana Satinská a vysvětlila nám, co se stalo. A protože lichnovský kostel byl úžasný, jeho ztvárnění vtipné a nápadité, získal zvláštní cenu. „Ten telefonát ovšem proběhl ve středu odpoledne a už v pátek mělo být vyhlašování cen. Přála jsem si, aby všechny děti měly ze svého úspěchu radost. Proto jsem poprosila paní učitelky našich druháků a třeťáků, aby zatelefonovaly rodičům, zda své ratolesti pustí s námi na Čeladnou. Bylo to hodně narychlo, ale nakonec vše dopadlo dobře a naprostá většina dětí si pro ceny na slavnostní vyhlašování zajela,“ popisuje Olga Síbrtová. 

V pátek 8. března 2019 si tedy děti převzaly ceny přímo ve škole na Čeladné, kde si také mohly prohlédnout ostatní soutěžní práce během vernisáže. Krásné třetí místo získali se svým zasněženým kostelíčkem Josef a Nikolas, čestné uznání výtvarné komise pak putovalo k našim druhákům Martině Hilscherové, Danielu Klukayovi, Tereze Kociánové, Sofii Kopelcové, Lukáši Macíčkovi, Ditě Macíčkové, Petře Mičkalové, Nikole Minárikové, Jasmíně Gilarové a třeťačkám Izabele a Valérii Pustějovským. Děti si za odměnu také zasportovaly a domů si kromě cen odvezly i radost z dobře vykonaného díla. Velké poděkování patří také oběma vychovatelkám školní družiny za skvělé vedení dětí.