Ředitelské volno

V souladu s § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitelka školy na den 2. dubna 2019 ředitelské volno ze závažných důvodů – přerušení dodávek elektřiny od 7:30 do 18:30 v celé obci.