Objevujeme svět: polytechnická výchova v naší mateřině

V rámci projektu Šablony jsme velkou pozornost zaměřili na pracovní a technické dovednosti. Děti pomocí pokusů objevovaly kouzlo barev, staly se zahradníky, stavěly jeřáby a míchaly sádru a pozorovaly její vlastnosti.

„Polytechnické vzdělávání souvisí s tvořivostí a kreativitou. Neobvyklé aktivity jsou pro děti velmi zábavné a jsou zaměřené na rozvoj všech smyslů,“ konstatuje paní učitelka Bc. Daniela Spěváčková. „Děti si vyzkoušely práci s nejrůznějším materiálem, jako je sádra, dřevo, písek, mouka, hlína, seznámily se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, organizovaly a plánovaly práci ve skupině, ale také komentovaly zážitky a aktivity z pracovní činnosti,“ uzavírá paní učitelka.