„Jsme keramičky,“ mohou si hrdě říct lichnovské seniorky

Lichnovské důchodkyně se letos již podruhé sešly ve výtvarné dílně, kterou pro ně zorganizovala základní škola, konkrétně žákovský parlament pod vedením Mgr. Martiny Bílkové. „Dílna se uskutečnila v úterý 30. dubna 2019 odpoledne a sešla se zde pětičlenná skupinka odvážných dam. Všechny se po počátečních obavách pustily s chutí do práce. A ta jim šla velmi dobře od ruky,“ obdivuje elán a pracovní nasazení seniorek Martina Bílková. 

„Pod vedením výtvarnice Mgr. Petry Stoklasové vytvořily důchodkyně krásné mističky, hrníčky, vázy a domovní znamení. A když síly polevovaly, mohly se posilnit výbornou buchtou připravenou kolektivem školní jídelny pod vedením Aleny Kandráčové a teplým čajem,“ usmívá se organizátorka akce. 

 „Velmi děkuji oběma učitelkám, žákovskému parlamentu a také pracovnicím školní jídelny, tedy těm, kteří se se ve škole podíleli na této akci. Jsem moc ráda, že zejména žáci z parlamentu ve své činnosti myslí i na starší generaci a jsou ochotni věnovat svůj volný čas pomoci při organizování akcí právě pro seniory. Myslím si, že propojení dvou generací při společně strávených chvílích přináší obohacení oběma stranám,“ uvádí k uspořádané akci ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová. 

„Teď ještě musíme počkat na vypálení výrobků v keramické peci a doufám, že se všichni znovu sejdeme ještě při glazování,“ uzavírá Martina Bílková. „Tak snad se všechno povede a připomínkou na příjemně strávené odpoledne budou účastnicím dílen krásné výrobky z keramiky.“

Mgr. Petra Stoklasová