Družina s maminkami oslavila jejich svátek

Druhou květnovou neděli se už tradičně vzdává pocta všem matkám a mateřství. „Také děti z naší školní družiny se chtěly ke Dni matek připojit a oslavit jej spolu s nimi, a proto už dlouho dopředu připravovaly přáníčka a učily se písničky a básničky,“ říká vedoucí vychovatelka školní družiny Ing. Alice Červenková. 

Odpoledne v pátek 10. května 2019 se maminky shromáždily na hlavní chodbě, kde se dozvěděly, co je vlastně čeká. Nejprve to byl program, který pro ně připravily jejich děti pod vedením vychovatelek Alice Červenkové, Marcely Bellové a Ludmily Ryškové. „Děti ze všech oddělení se moc snažily a určitě svým vystoupením udělaly maminkám radost. Potěšily je jistě také dárečky, které následně maminkám věnovaly,“ popisuje reakci maminek, ale i babiček Alice Červenková. „Poté maminky spolu s dětmi putovaly po škole a plnily připravené úkoly, mezi které patřil například hod míčkem na cíl, přenášení míčků, výroba papírových kytiček. Za splnění každého úkolu si týmy mohly doplnit písmenko do tajenky,“ líčí průběh oslav svátku matek vedoucí vychovatelka. 

„Pro účastníky bylo připravené také malé občerstvení ve školní jídelně, které zajistil tým naší školní kuchyně. Maminky si mohly dát kávu, čaj, zákusek, děti džusy a něco na zub,“ uvádí Alice Červenková a dodává, že celé odpoledne se vydařilo i navzdory deštivému počasí. 

„Poděkování patří vychovatelkám školní družiny, kuchařkám, ale i starším žákům naší školy, kteří pomáhali na jednotlivých stanovištích při plnění úkolů. Byli to Julie Kašpárková, Nela Mičulková, Sofie Řezníček, Josef Jalůvka, Jonáš Kačor a Vojtěch Ulrych,“ chválí zástupkyně ředitelky Mgr. Alena Dobečková spolupráci všech, kdo se do organizace Dne matek zapojili. 

Mgr. Olga Síbrtová