Hasiči z Lichnova našim dětem z mateřinky

V pondělí 27. května 2019 naše školka využila hezkého počasí a domluvila si pro děti ukázku práce hasičů z Lichnova. Společně se setkali na fotbalovém hřišti. „Děti měly možnost projít si výcvikem mladých hasičů, podívaly se do záchranného hasičského auta i do velkého auta s žebříkem a stříkačkou. Také si vyzkoušely, jaké je být malým hasičem,“ popisuje akci vedoucí učitelka mateřské školy Bc. Markéta Dejová. 

Děti i paní učitelky zjistily, co všechno hasiči zvládají a umí. Nejzajímavější pro děti bylo hašení požáru pěnou a to, když si mohly vyzkoušet stříkat vodu na terč. Také se dozvěděly spoustu zajímavých a užitečných informací. „Teď už víme, jak zavolat hasiče, že musíme vytočit telefonní číslo 150. A taky víme, jak udělat záchrannou stoličku pro kamaráda,“ říká budoucí školák Radim Zeman.

„Jmenovitě bychom chtěli poděkovat paní Evě Holubové, která připravuje malé hasiče a vysvětlila dětem vše, co je zapotřebí, aby se hasičem mohly stát. Děkujeme taky Sboru dobrovolných hasičů z Lichnova a těšíme se na další spolupráci,“ dodává Markéta Dejová.

Mgr. Olga Síbrtová