Oznámení termínu opravných zkoušek

Termín opravných zkoušek za druhé pololetí školního roku 2018/2019 byl stanoven v souladu s § 53 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, na úterý 27. srpna 2019 v 8:00 hodin.  

Mgr. Olga Síbrtová, ředitelka