Zahájení školního roku

Milí žáci, vážení rodiče a zákonní zástupci,

školní rok 2019/2020 už klepe na dveře. Věřím tomu, že také doma u každého školáka vrcholí přípravy na nástup ke vzdělávání. Nejinak je tomu i ve škole. Paní učitelky chystají třídy, zdobí nástěnky, připravují se na výuku… Všichni se také těšíme na nově příchozí děti v mateřské škole i prvňáčky, žáky přicházející z jiných škol, ale stejně tak pevně věříme, že se po dvou prázdninových měsících vrátí i naši stávající žáci odpočatí a plni sil a energie, aby se zapojili do dalšího vzdělávání ve vyšším ročníku.

A protože začátek roku vždy přináší určité organizační změny, dovolte mi, abych Vás touto formou o nich informovala.

Pondělí 2. září:

Žáci se sejdou v jednotlivých třídách, nejlépe už v 7:30 hodin. Pozor! Každoročně se prý najde někdo, kdo si myslí, že první zvonění ve škole zazní až v osm – není tomu tak! Školní vyučování v lichnovské škole začíná v 7:40.

Následovat bude: 

 • společné slavnostní zahájení školního roku v prostorách školního atria v přízemí (seznámení s třídními učiteli, seznámení s organizací školního roku);
 • žáci první třídy – pasování prvňáčků a slavnostní otevření školní družiny, ukončení zahájení bude cca v 10 hodin;
 • žáci vyšších tříd – třídnické práce společně s třídními učiteli, do 8:50 hodin, kdy je ukončení výuky. 
 • možnost zakoupení obědů;
 • možnost přihlášení žáků do školní družiny;

První školní den nebudou mít žáci ZŠ možnost stravování ve školní jídelně, ani nebude v provozu školní družina.

Úterý 3. září:

 • na prvním stupni bude výuka probíhat čtyři vyučovací hodiny (7:40–11:15), na druhém stupni pět hodin (7:40–12:10); 
 • třídnické práce (seznámení s rozvrhem hodin, provozem školy, školním řádem, pravidly bezpečnosti a chování, organizací školního roku, rozdávání učebnic, informace k elektronické žákovské knížce, volba třídní samosprávy apod.);
 • obědy – žáci prvního stupně, kteří nenavštěvují školní družinu, v 11:15, žáci školní družiny v 11:35, žáci druhého stupně v 12:10;
 • školní družina bude v provozu od 6:30 do 7:30, odpoledne od 11:15 do 16:15.

Středa 4. září:

 • Uklízíme školní zahradu, chystáme odvoz papíru do sběru. Výuka potrvá na prvním stupni do 11:15, na druhém stupni do 12:10. Prosíme rodiče, aby děti vybavili pohodlným pracovním oblečením. Společnými silami zvelebíme školní pozemek po dvou měsících letních prázdnin. 
 • Stravování proběhne stejně jako v úterý 3. září. 

Od čtvrtku 5. září:

 • Výuka probíhá dle platného rozvrhu hodin kromě odpoledního vyučování – tj. maximálně do šesté vyučovací hodiny (ukončení v 13:05).  

Pondělí 9. září:

 • 15:30 – SRPŠ a informativní třídní schůzky – více informací obdržíte během prvního školního týdne. 

Další informace se budete průběžně dozvídat od třídních učitelů svých dětí nebo prostřednictvím internetových stránek školy a programu DMSoftware. 

Mně osobně nezbývá, než Vám a Vašim dětem popřát jménem všech zaměstnanců školy úspěšné vykročení do nového školního roku a ať se žákům ve škole líbí. Zároveň se těšíme na dobrou vzájemnou spolupráci s rodiči a zákonnými zástupci našich žáků.

Mgr. Olga Síbrtová