Třídním schůzkám předchází schůze SRPŠ. Jsou zváni všichni rodiče žáků

Pozvánka na členskou schůzi SRPŠ při ZŠ a MŠ Lichnov

Vážení rodiče, přátelé školy a členové SRPŠ,
srdečně Vás zveme na členskou schůzi našeho spolku,
která se bude konat

v pondělí 9. září 2019 v 15:30 hod
na hlavní chodbě Základní školy v Lichnově.

Navržený program:

1) Představení stávajících a schválení nových členů výkonného výboru
2) Schválení zprávy o činnosti spolku za uplynulý rok
3) Představení vize a plánů na tento školní rok
4) Schválení minimální výše a splatnost členských příspěvků na tento školní rok

Mgr. Eva Pustějovská
předsedkyně SRPŠ