Pošli to dál

Naše škola získala na školní rok 2019/2020 neinvestiční účelovou dotaci ve výši 80 tisíc korun z rozpočtu Moravskoslezského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u děti a mládeže, určenou na projekt s názvem Lichnov: Pošli to dál. 

Hlavní myšlenkou projektu je „patronství“ starších dětí mladším spolužákům, které povede k zajištění bezpečnějšího prostředí ve škole, na němž se budou děti samy aktivně podílet, a eliminaci nežádoucích jevů chování, jejichž krajním případem je šikana. Průvodcem dětí na této cestě bude Harry Potter, mocný kouzelník, který přivádí prvňáčky na základní školu a děti z prvního stupně na druhý, to vše pomocí mocného kouzla EXPECTO PATRONUM (Vyčaruj si patrona)

Projekt je časově rozložen na období školního roku a zapojeni jsou žáci osmé třídy, kteří jsou patrony šesťáků, a žáci šesté třídy, kteří jsou patrony prvňáčků. Během deseti měsíců bude čas na vzájemné poznávání žáků, rozvoj spolupráce v rámci třídního kolektivu i směrem k mladším žákům, rozvoj komunikačních schopností, upevňování vzájemných přátelských vztahů a vazeb, ale také hodnocení aktivit a sebehodnocení. Kromě pomoci druhým povedou aktivity k vzájemnému respektu a toleranci. Žáci osmé třídy pak absolvují mnoho aktivit, které jim mají co nejvíce rozšířit obzory. 

Projekt Lichnov: Pošli to dál bude realizován třemi základními formami: výjezdními akcemi do areálu Vanaivan – svět nejen pro skauty v Kopřivnici třídnickými hodinami a dále besedami, při jejichž realizaci bude škola spolupracovat s organizací Renarkon Ostrava. Doplněn bude společným výtvarným projektem Kratochvilné výtvarné kejkle. Poselství programu nakonec žáci pošlou dál svým mladším spolužákům. 

Autorkou celkové koncepce programu je Mgr. Martina Bílková, školní metodik prevence. Na vzniku programu se dále podílela Mgr. Monika Čempel, která připravila rozpočet programu, a učitelka Mgr. Eva Pustějovská, která do programu vnesla mnoho nápadů. 

Mgr. Olga Síbrtová