Šesťáci vyrazili na adaptační kurz v rámci projektu Lichnov: Pošli to dál

Pro žáky šesté třídy připravila naše škola třídenní adaptační kurz, který je součástí celoročního projektu školy Lichnov: Pošli to dál. Kurz probíhá od středy 11. září do pátku 13. září 2019 v centru Vanaivan – svět nejen pro skauty v Kopřivnici.

„Kurz je zaměřený na vzájemné poznávání žáků, protože do šesté třídy přistupují do naší školy noví žáci ze základní školy v Mniší,“ uvádí zástupkyně ředitelky školy Mgr. Martina Bílková, která program pro děti zajistila. „Účastníci budou rozvíjet také své komunikační dovednosti a zapojí se do aktivit směřujících k „patronování“ mladších žáků,“ upřesňuje zástupkyně ředitelky s tím, že šesťáci by se měli stát „patrony“ našich prvňáčků. 

„Do projektu je zapojena i osmá třída, mezi osmáky budeme hledat patrony pro šesťáky. Ve škole tak vznikne síť vzájemně si pomáhajících dětí, které se budou spolupodílet na tom, aby ve škole bylo bezpečné a zdravé prostředí pro výuku s maximální eliminací nežádoucích jevů, jejichž extrémním příkladem je například šikana,“ popisuje projekt Martina Bílková. 

„Jsem moc ráda, že s námi vyjelo všech sedmadvacet žáků třídy, díky tomu má adaptační kurz smysl. Věřím, že se bude žákům na kurzu líbit a že si přivezou spoustu společných zážitků,“ dodává Martina Bílková, která žáky na kurz spolu s třídní učitelkou Mgr. Hanou Polákovou a asistentkou pedagoga Zuzanou Kubečkovou, DiS., na třídenní pobyt doprovází. 

Na projekt Lichnov: Pošli to dál získala škola účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro podporu aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže. Celková výše dotace je 80 tisíc korun. Více informací o projektu si můžete přečíst zde.

Mgr. Olga Síbrtová