Tak trochu jiná tělesná výchova

Skvělá příležitost naučit se něco nového, či zdokonalit stávající metody v tělesné výchově se naskytla žákům a učitelům v místní škole. Ve středu 18. září 2019 lichnovskou základní školu navštívil Radim Dresler. Tento mladý muž působí jako asistent rozhodčích pro profesionální soutěže ve Fotbalové asociaci České republiky. Žákům druhé a třetí třídy se tak naskytla jedinečná možnost odkoukat a vyzkoušet si různé inovativní prvky přímo na půdě školy. Jedním z pedagogů, kteří přihlíželi této akční chvíli, byla i Mgr. Martina Bílková, zástupkyně ředitelky školy, která tělocvik ve škole učí na druhém stupni. „Bylo to skvělé, myslím si, že tyto dvě hodiny byly pro všechny dost povzbudivé. Nějaké cvičební prvky už sice známe a praktikujeme a dalšími dovednostmi jsme se zase rádi inspirovali.“

Nové nápady, které do tělesné výchovy přijel ukázat Radim Dresler, se zamlouvaly i Mgr. Ondřeji Švrčkovi. „Všiml jsem si, že děti tyto hry přijaly dost pozitivně. Byly absolutně nadšené. Všechny se hned do zadaných úkolů zapojily na sto procent a pořádně si zařádily.“ Zpovzdálí přihlížela i paní ředitelka Mgr. Olga Síbrtová. „Bylo vidět, že si děti této výjimečné hodiny váží a zapojily se bez ostychu. Líbilo se mi, jak pan Dresler umí navázat s žáky kontakt a přiměl je, aby se do her zapojili opravdu všichni.“ Děti se nejdříve rozdělily do tří skupin a každá skupina měla za úkol nějakou jinou činnost. „První skupina si házela s více míči najednou, v druhé skupině se žáci přetahovali s takzvanými judo pásky a ve třetí skupině si házeli s jedním míčem. Všude byla vidět maximální spolupráce,“ doplnila Mgr. Martina Bílková.

Na závěr si žáci druhé třídy mohli vyzkoušet zahrát ragby. Tento sport je v našich končinách docela neobvyklý – a možná o to více zúčastněné děti zaujal. „Ukázka ragby se mi líbila a určitě tento prvek v hodině tělesné výchovy zkusím zařadit. Viděla jsem, jak jsou děti nadšené, tak si pro ně také něco vymyslím,“ spokojeně uvedla Mgr. Monika Wilczková, která vyučuje tělocvik v druhé třídě. Ve třetí třídě si zase děti zkusily, jaké to je být závodním koněm. S pomocí judo pásků byli zapřaženi za pás a ve dvojicích se museli spoléhat jeden na druhého. „Vypadá to, že se žáci základní školy v Lichnově rozhodně nenudí, a to rozhodně platilo i pro tuto zábavně naučnou hodinu. Den plný akčních momentů skončil pro všechny v pozitivním duchu,“ zhodnotila akci Monika Wilczková. 

Bc. Hanka Horáková