Členská schůze SRPŠ proběhla v přátelském duchu

První třídní schůzky v tomto školním roce byly zahájeny na hlavní chodbě školy a předcházela jim členská schůze Spolku rodičů a přátel školy. Předsedkyně spolku Mgr. Eva Pustějovská zde představila stávající členy výkonného výboru a navrhla ke schválení dva nové členy, paní Terezu Hamrozi a paní Naděždu Zahradníkovou.

Rodiče byli seznámeni se zprávou o činnosti spolku za loňský školní rok. Jeho náplní bylo především rozhodování o nakládání s finančními prostředky spolku tak, aby byl nápomocen nejen škole, ale také rodičům žáků. „Vloni jsme škole uvolnili prostředky na nákup cen a odměn do školních kol soutěží a turnajů, proplatili žákům dopravu na mimoškolní soutěže, přispěli třídám na výlety, lyžařský kurz, kulturní představení nebo třídní mikiny. Ani mateřská školka nezůstala stranou. Předškolákům jsme zaplatili fotografie na jejich tablo, dárečky k zápisu a k rozloučení se školkou,“ uvedla Mgr. Eva Pustějovská, koordinátorka SRPŠ. Spolek škole vypomohl také při organizaci hned několika akcí. V říjnu se postaral o zajištění prvorepublikové retro kavárny u příležitosti oslav stého výročí založení republiky, před Vánoci pak pro návštěvníky tradičních adventních trhů připravil občerstvení v Andělské kavárně. Na konci školního roku připravil spolek pro žáky naší školy akci Škola Lichnov má talent. „Největší radost jsem měla z toho, že zde mohli předvést svůj talent všichni žáci školy, nejen jedničkáři. Byla to pro ně skvělá příležitost zažít si úspěch a svou chvíli slávy,“ vzpomíná ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová. 

Celkové příjmy za loňský rok činily 78 144 Kč, z toho 26 200 Kč tvořily členské příspěvky. SRPŠ vydal celkově 70 327 Kč a do nového školního roku se tedy vchází se 7 817 Kč. Celé znění zprávy o činnosti spolku naleznete zde, podrobný přehled jeho hospodaření si můžete nastudovat zde.  

Na členské schůzi byly nastíněny také vize a plány spolku na tento školní rok. SRPŠ se bude i nadále snažit získat finanční prostředky, které bude opět rozdělovat směrem k žákům. Samozřejmostí bude také podpora školy v její činnosti, organizace zábavních akcí pro děti a zapojení se do projektu Lichnov: Pošli to dál!

V závěru schůze byla odhlasována minimální výše členského příspěvku pro tento školní rok na 300 Kč za rodinu se splatností do 31. října 2019.

„Členský příspěvek vybírají třídní učitelé od nejstaršího dítěte z rodiny. Ve spolku však také rádi přivítáme i nové členy, kteří děti ve škole třeba ani nemají, ale není jim jedno, co se v naší škole děje, a chtěli by nás podpořit,“ dodává předsedkyně spolku Mgr. Eva Pustějovská.

Bc. Hanka Horáková