V Ostravě se konal speciální ekoworkshop a my byli u toho!

Zástupci deváté třídy lichnovské školy se zúčastnili ve středu 9. října 2019 speciálního workshopu Ekoenergie 19 Chytrý region. Akce probíhala pod záštitou Střední školy teleinformatiky v Ostravě ve spolupráci s Odborem pro životní prostředí Moravskoslezského kraje a je určena žákům základních a středních škol. Jejím hlavním cílem je vzbudit zájem o ekologii, zpopularizovat přírodní a technické obory a zlepšit povědomí žáků o situaci životního prostředí v kraji. Kromě odborných přednášek, se návštěvníci mohli zúčastnit exkurze do „pasivního domu“ v Ostravě-Hulvákách nebo exkurze do centra ENET – VŠB-TU Ostrava.

Žáci z vybraných dvaceti škol si na workshopu zvolili téma, ke kterému pak vypracují vlastní prezentaci. „Úkolem žáků bude popřemýšlet nad danou problematikou a najít řešení,“ upřesnil učitel Ing. Petr Černošek, který na workshop doprovodil dvě žákyně devátého ročníku Julii Kašpárkovou a Terezu Šulganovou. „Myslím, že se holky těší. Společnými silami vytvoříme návrh a poté jej zpracujeme v prezentaci,“ zhodnotil přípravu žákyň pan učitel. Témata jsou docela zajímavá: Úspory energií jsou cool, Obnovitelné zdroje energie a blízká budoucnost, Užitečné odpady a jejich následné využití, Smart region – zelená budoucnost Moravskoslezského kraje. „Jaké téma si děvčata vyberou, to nechám čistě na nich,“ dodal Petr Černošek. Už 27. listopadu proběhne finálové kolo, kde lichnovští žáci představí svou prezentaci. Nejlepší žákovské práce budou finančně oceněny – dárkovým poukazem do obchodního centra. A my jim budeme držet palce!

Bc. Hana Horáková