Lichnovská škola umí! European Day of Languages slavila ve velkém stylu

Základní škola v Lichnově je všestranně zaměřená – na ekologii, na kulturu, na sport a nyní se zapojila do programu na podporu jazykového vzdělání v rámci Evropského dne jazyků 2019. Tento projekt má za úkol zvýšit povědomí veřejnosti o důležitosti jazykového vzdělání, podpořit vícejazyčnost a mezikulturní porozumění. „Pro žáky byl nachystaný bohatý program. Během tří hodin se jednotlivé třídy vystřídaly na třech stanovištích a čekala je návštěva z různých koutů světa,“ prozradila Mgr. Hana Poláková, která vyučuje cizí jazyky.

A kdo poctil lichnovskou školu svou přítomností? „Byla to návštěva z Ameriky, Polska a Mexika. V učebně šesté třídy byl pro žáky připraven cizojazyčný workshop. V jednom z prvních úkolů měli žáci přiřadit tři fráze k vlajkám států, ve kterých se mluví danou řečí. Děti se tak mohly seznámit například s francouzštinou, ruštinou, španělštinou, ale i čínštinou nebo vietnamštinou,“ popisuje učitelka Mgr. Eva Pustějovská. Z těchto frází pak žáci vybírali ty, které zaslechli při poslechovém cvičení. „Na závěr si mohl každý z nich zapsat své jméno v čínských znacích na připravený pracovní list. Ten obsahoval také minislovníček základních frází všech deset cizích jazyků, se kterými se žáci v tento den seznámili,“ dodala Mgr. Eva Pustějovská.

Ve speciální učebně zase čekalo na žáky další překvapení – veselý a přátelský David, host z Ameriky, který se snažil žáky rozmluvit v angličtině. A dalším milým hostem byla paní Anna Izabela Kubalová z Polska. Ta značnou část svého života prožila v Irsku a nyní žije zde v Lichnově. Žáky seznámila s tím, jaké jsou mezi jednotlivými zeměmi rozdíly – ve školství, v životních podmínkách a lidských povahách vůbec. „Učte se cizí jazyky, protože cizí jazyky vám otevírají svět,“ tímto poselstvím ukončila své povídání paní Kubalová. 

Poslední zmíněná návštěva měla asi největší úspěch a zrychlila všem zúčastněným jejich tep. A opravdu! Do tělocvičny vešel mexický tanečník Manuel Garcia a svou mrštností a překypujícím elánem všechny ohromil. Nakazil všechny okolo: žáky napříč ročníky, ale také učitelský sbor. S velkým zapálením si zatančila i Mgr. Martina Bílková, která jako správná učitelka tělesné výchovy nechyběla snad ani na jednom vystoupení: „Bylo to perfektní! Latino dance s tímto mexickým tanečníkem, to opravdu stálo za to. Pan Garcia je příval pozitivní energie a tou nás všechny nakazil.“ Jestli si opravdu účastníci tanečků něco odnesli, prozradila třídní osmáků Mgr. Bohdana Hutyrová: „Učil žáky, ale i nás učitele, nejen tanečním krokům v populárním mexickém rytmu, ale i pár slovíček z mexické španělštiny a na závěr prozradil hned několik mexických tradic.“

Na závěr se všichni posadili do kroužku a poslali společně energii svým přátelům a rodině. Ačkoli všichni odcházeli z lekce s propoceným trikem, tak se i usmívali. Přejeme všem žákům a učitelům, aby jim úsměv a energie vydržely po celý školní rok. Adios amigos!

Bc. Hana Horáková