Projekt Šablony v mateřské škole: tablety, chůva i odborník z praxe

Díky projektu Šablony mohla školka zakoupit tablety, které slouží ke vzdělávání dětí. Jak se s takovými inovativními pomůckami pracuje, přiblížila vedoucí učitelka mateřské školy Mgr., Bc. Renata Dreslerová, Dis.: „Jsme rádi, že můžeme takové pomůcky ke zpestření činností využít. Děti mohou pracovat ve skupinách nebo i jednotlivě.“ Tablety už využívají žáci z naší základní školy, je proto dobře, že je může využívat pro výuku i mateřská škola. 

Dále v rámci projektu školka využívá ve vzdělávání dětí práci chůvy pro děti mladší tří let. „Chůva s dětmi pracuje individuálně, má menší skupinu dětí. Práci a vzdělávání přizpůsobuje potřebám menších a větších dětí. Díky chůvě se mohou paní učitelky věnovat dalším dětem a práci si tak rozdělit a snadněji zorganizovat,“ upřesnila výhody spolupráce s chůvou Renata Dreslerová. 

Jednou z dalších akcí z projektu Šablony patří návštěva odborníků z různých profesních oblastí. Děti pravidelně každý měsíc mezi sebe přivítají člověka, který se představí a seznámí děti se svým oborem a možnosti práce v něm. Tím rozšíří znalosti dětí a povědomí o různých profesích. 

V září a říjnu navštívil postupně obě třídy naší mateřinky sbormistr, hudební skladatel, klavírista a učitel MgA. Jiří Najvar, který působí na základní umělecké škole a u nás ve škole vede hodiny klavíru a pěvecký sbor. „Díky jeho návštěvě měly děti opravdu originální možnost vyzkoušet si dirigování. Pan Najvar jim na tabletu představil rozdíl mezi orchestrem a sborem a zároveň jim poutavě vysvětlil vše, na co se zvídavé děti dotazovaly,“ uvedla Renata Dreslerová. Společně s panem Najvarem si v závěru hodiny z klavíru zazpívaly své oblíbené písničky. 

Ukázky děti velmi zaujaly a už nyní se mohou těšit na další zajímavé návštěvy, které je teprve čekají.  

Bc. Hana Horáková