Školní kolo olympiády v anglickém jazyce už má své vítěze

Na druhém stupni naší základní školy se konalo po dobu dvou dní 25. a 26. listopadu 2019 školní kolo olympiády v anglickém jazyce. Žáci byli rozděleni do dvou kategorií, v první kategorii soutěžili žáci šesté a sedmé třídy, ve druhé pak osmáci a deváťáci. 

Do soutěže se celkem přihlásilo třiadvacet kandidátů, kteří nejprve absolvovali test. „Skládal se ze tří částí: poslech, porozumění textu a gramatika,“ popsala organizaci olympiády učitelka angličtiny Mgr. Hana Poláková. Z každé kategorie byli vybráni tři nejlepší, kteří postoupili do konverzačního kola. „V dalším kole měli za úkol se představit, detailně popsat obrázky, které dostali, a nakonec stručně pohovořit na zadané téma,“ uvedla Mgr. Hana Poláková.

Do druhého kola se dostala tato šestice žáků: z nižší kategorie sedmák Michal Chovanec a šesťáci Lukáš Podolský a Jan Suda, z vyšší kategorie deváťačky Tereza Šulganová a Sabina Kopelcová a osmák Dominik Sedlář.

V porotě zasedla kromě angličtinářky Mgr. Hany Polákové i asistentka pedagoga Zuzana Kubečková, DiS., která prozradila, že rozhodování bylo velmi náročné a všichni účastníci konverzačního kola prokázali, že jsou zde oprávněně. Nakonec bylo rozhodnuto takto: vítězi se stali Lukáš Podolský z šestého ročníku a Sabina Kopelcová z devátého ročníku. 

Všem účastníkům soutěže děkujeme za projevený zájem o anglický jazyk a vítězům budeme držet palce v okresním kole, pokud se rozhodnou pokračovat dále.

Bc. Hana Horáková