Vánoční čas uzavřeme ve škole Tříkrálovou sbírkou

Naše škola ukončí vánoční zvyklosti návštěvou tří králů. Ti zavítají do školy i školky v pondělí 6. ledna 2020 v rámci spolupráce s Charitou Frenštát pod Radhoštěm a Římskokatolickou farností Lichnov a Vlčovice. Děti ve škole se tak seznámí s Tříkrálovou sbírkou, kterou pořádá Charita České republiky.

Tříkrálová sbírka slaví letos dvacet let své celorepublikové existence. Za tu dobu se stala celospolečenskou událostí, která přináší všem zúčastněným radost a ukazuje sílu lidské solidarity. Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, hendikepovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí. Desetina výnosu je každoročně určena na rozvojovou pomoc v zahraničí. 

V naší škole budou koledovat čtyři vybraní žáci jako tři králové a anděl za doprovodu lichnovského pana faráře P. Mgr. Dobromila Zifčaka a pracovnice Charity Frenštát pod Radhoštěm Anny Čechové, která je zároveň koordinátorkou sbírky. Cílem této návštěvy je ukázat dětem a žákům tradiční křesťanskou zvyklost spojenou s Vánoci, završit čas, kdy se kromě radosti z dárků, které jsme sami dostali, můžeme společně radovat z toho, že obdarujeme někoho dalšího. Jde především o vedení dětí k přemýšlení o tom, že i my sami můžeme někomu pomoci. Navíc je dobré dětem připomenout, že ne každý má to štěstí, že dostal pod stromečkem hodně dárků, ale že jsou kolem nás lidé odkázaní na pomoc druhým.

Děti mohou do sbírky také přispět, tento příspěvek je dobrovolný. Charita Frenštát pod Radhoštěm letos výtěžek určila na podporu a rozvoj paliativní péče. 

Děkuji Vám a přeji mnoho dobrého v roce 2020. 

Mgr. Olga Síbrtová