Děti z družinky opékaly buřty na sněhu

Společná akce Myšáků, Tygříků a Smajlíků s názvem Opékání pana Buřtíka se vydařila. Vychovatelé školních družin zorganizovali opékání na školní zahradě a pozváni byli všichni, kteří chodí do ranní či odpolední družiny. Ve středu 22. ledna 2020 odpoledne tak vzplál na zahradě ohýnek a všechny děti si mohly opéct špekáček. 

„Špekáčky nám dodal ředitel HM Tesco v Kopřivnici Tomáš Szuscik, který v rámci lokálních projektů přislíbil spolupráci s naší školou i do budoucna,“ prozradila sponzora akce vychovatelka Lucie Vávrová, DiS.

Koordinaci celé akce zajistil Mgr. Ondřej Švrček, kterému patří velké poděkování. „Pan učitel sehnal dřevo na oheň a vidlice na opékání, bez kterých bychom se neobešli. Nedílnou součástí při práci s dětmi ve školní družině jsou také asistentky pedagoga, které se iniciativně zapojují do všech akcí. Rovněž jim patří velké díky,“ popsala spolupráci svých kolegů Lucie Vávrová.

„S dětmi ze školní družiny se snažíme vymýšlet nové a nové aktivity. Snažíme se trávit čas jak v prostorách školy, tak i venku, kde to děti více baví,“ dodává Lucie Vávrová. Za zimní Opékání pana Buřtíka dostaly děti navíc sladkou odměnu a speciální diplom na památku prožití pěkného odpoledne. 

Další akcí družiny, na kterou se můžete těšit, bude Velký školní karneval, na který zveme děti i rodiče už 21. února 2020.

Bc. Hana Horáková