Mimořádné sdělení – přerušení vyučování v základní škole od středy 11. března 2020

Vážení rodiče,
na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky ze dne 10. března 2020 Vám sdělujeme následující:

  • ode dne 11. března 2020 se zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
  • osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. 

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání. 

Celé znění mimořádného opatření naleznete zde.

Z důvodu výše uvedeného Vám sdělujeme, že od středy 11. března 2020 dochází k dočasnému přerušení vzdělávání v základní škole a školní družině. Zároveň jsou zrušeny mimořádné třídní schůzky rodičů žáků V. třídy, které byly svolány na středu 11. března 2020 v 15 hodin. 

Provoz mateřské školy nijak omezen není, přesto žádáme rodiče, abyste, pokud Vám to situace dovoluje (například pokud setrváváte doma s jiným, mladším nebo starším dítětem), a rovněž s ohledem na epidemiologická rizika, která vedla k vydání výše uvedeného opatření, své děti raději nechali doma. 

Provoz školní jídelny bude zajištěn pro mateřskou školu. V následujících dnech dojde z důvodu mimořádné situace ke změně jídelního lístku. Školní stravování pro žáky základní školy bude centrálně odhlášeno. Rodiče, kteří by o školní stravování měli zájem, si mohou oběd ve školní jídelně objednat – stejně jako cizí strávník v ceně 66 Kč za oběd. Tento lze odebírat do jídlonosiče v době od 10:50 do 11:30 hodin. Vstupovat by rodiče měli do budovy školy bočním vchodem (u školní knihovny). V případě svého zájmu volejte vedoucí školní jídelny Alenu Kandráčovou na telefonu 556 808 547. 

V dalších záležitostech se budeme řídit pokyny příslušných ministerstvech a o situaci Vás budeme průběžně informovat. Sledujte prosím naše webové stránky, v případě mateřské školy vývěsky na dveřích a v případě základní školy program DMSoftware. 

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Olga Síbrtová, ředitelka