Informace pro rodiče ke vzdělávání na dálku

Vážení rodiče, milí žáci,
podmínky pro vzdělávání se nám výrazně a nečekaně změnily. Ve škole jsme z tohoto důvodu zvážili možnosti, jak smysluplně dále pracovat. Je zřejmé, že nezbytné pro práci v nových podmínkách bude využití moderních technologií. Další postupy jsme se rozhodli ve škole zvážit a projednat. Doba je obtížná, mění se ze dne na den, přesto jsme se dohodli, že nepropadneme panice a nebudeme vytvářet „rychlořešení“, které by mohlo způsobit více škody než užitku. 

Během předcházejících dní jsme tedy ve škole projednali stávající možnosti a jejich využití pro co nejefektivnější způsob realizace výuky na dálku. Vycházíme z toho, co ve škole už bylo v minulosti zavedeno pro žáky od čtvrtého ročníku výše, částečně tyto možnosti rozšiřujeme i pro žáky první až třetí třídy. Dohodli jsme se, že budeme celá škola postupovat jako celek, proškolili se a nyní předkládáme náš způsob řešení Vám. Věřte, že i pro nás je situace nová, že se musíme hodně učit, určitě se objeví různá úskalí. Já osobně jsem ale přesvědčena o tom, že se nyní budeme také učit my, učitelé, od svých žáků, protože – co se týká dovednosti užívat moderní komunikační prostředky – jsou většinou děti mnohem dále než mnozí z nás, dospělých. Takže s chutí, ale i dávkou pochopení a vstřícnosti do toho… 

Jak budeme vzdělávat na dálku?

Ke vzdělávání budeme využívat Google aplikaci Učebna, která je k dispozici zdarma. Tam budou učitelé postupně zadávat učivo, které žáci doma zvládnou. Aplikace nám umožňuje vytvořit systém „kurzů“, do kterých budou žáci přizváni a které nám nahradí předměty vyučované běžně ve škole. Za tyto kurzy budou odpovídat vyučující jednotlivých tříd a předmětů. Do nich mohou vkládat učivo, různé studijní materiály, audio a video ukázky, odkazy na internetové stránky, vytvářet otázky, úkoly, kvízy. Zároveň mohou jednotliví účastníci kurzů spolu navzájem komunikovat – ať už se jedná o komunikaci učitelů a žáků nebo žáků mezi sebou navzájem. Rovněž mohou účastníci v rámci kurzu spolupracovat, diskutovat atd. Kromě toho budeme využívat při studiu dosavadní učebnice a pracovní sešity, které mají žáci k dispozici, protože jsme si vědomi toho, že v mnohých domácnostech se sourozenci dělí o jeden počítač či tablet a bude nezbytné, aby se při práci na těchto zařízeních střídali. 

Předpokládáme, že starší žáci zvládnou zadané úkoly zpracovat sami, Vaší úlohou bude pouze zajistit jim určitý režim, kdy se budou školní práci věnovat, a dále přístup k internetu (prostřednictvím počítače, tabletu či mobilu). U mladších dětí bude určitě důležitá Vaše pomoc při domácím vzdělávání. Zároveň nechceme přenést zodpovědnost za vzdělávání dětí pouze na Vás, jsme si vědomi, že Vám musíme být intenzivně nápomocni při řešení úkolů a jejich kontrole. 

Protože je vše pro nás poměrně nové, věříme, že i z Vaší strany můžeme očekávat pomoc při řešení různých úskalí, která si v současné chvíli, kdy jsme teprve na začátku procesu, nemusíme uvědomit. Věříme, že případné nedostatky se nám s Vaší pomocí a díky Vaší zpětné vazbě podaří vyladit. 

Jak budou vypadat úkoly pro děti?  

Co se týká množství zasílané práce, jsme dohodnuti na týdenním zadávání úkolů (kromě tohoto týdne se děti dozví, co budou dělat, vždy v pondělí ráno), abychom zohlednili Vaše časové možnosti, jako je směnný provoz, či různé situace, které mohou nastat (děti hlídají příbuzní v době, kdy jste v práci, máte více menších dětí, o které se staráte aj.). Práci na školních úkolech si budete moci podle toho rozdělit. Dále pak můžete využít jiné možnosti vzdělávání na dálku, které v současnosti začala poskytovat například Česká televize:

Dětem budeme zasílat penzum úkolů, které by měly splnit, ale zároveň se budeme snažit, abyste dostali i nepovinné procvičování či různé další aktivity, kterými se mohou děti v době, kdy nedochází do školy, zaměstnat. 

Co se týká koordinace množství úkolů, s učiteli jsme se dohodli na společném postupu. V případě, že zadané práce bude mnoho, neváhejte a obraťte se na třídního učitele svých dětí, který bude práci svých kolegů uvádět do vzájemného souladu. K dispozici jsme Vám rovněž já a má zástupkyně – na e-mailech i telefonech (v pracovní dny v době od 8 do 14 hodin). 

Jak se žáci přihlásí ke svému účtu?  

Pro žáky od čtvrté do deváté třídy už fungují školní Gmaily – žáci je znají z hodin informatiky. Jedná se o e-mail ve formátu jmeno.prijmeni@zslichnov.cz (jméno a příjmení žáka, bez háčků a čárek) a heslo má již každý žák své vlastní. 

Gmaily jsou nově připraveny pro všechny žáky od první do třetí třídy. Jsou ve stejném formátu, tj. jmeno.prijmeni@zslichnov.cz (jméno a příjmení žáka, bez háčků a čárek), heslo je: zslichnov20 (při prvním přihlášení budete všichni vyzváni ke změně hesla). Přihlásíte se snadno na stránce  www.google.cz. Dále v pravém horním rohu kliknete na Gmail (pokud používáte více účtů, je potřeba zvolit možnost Použít jiný účet), poté vyplníte e-mail, zadáte heslo a vyplníte dvakrát nové heslo.

Pozor, ve škole máme dvě výjimky z důvodu shody jmen:

  • František Špaček – II. třída – e-mail: frantisek.spacek2,
  • Tereza Kociánová – III. třída – e-mail: tereza.kocianova2.

V případě jakýchkoliv obtíží nebo v případě ztráty hesla kontaktujte učitele informatiky Mgr. Ondřeje Švrčka na e-mailu ondrej.svrcek@zslichnov.cz nebo telefonicky ve všední dny v době od 8 do 14 hodin na čísle 774 427 360 (původně číslo výchovné poradkyně, v současnosti dočasně předáno k dispozici panu učiteli). 

Jak pracovat s Google Učebnou?

Podrobný návod na používání Google Učebny naleznete zde.

Naši učitelé budou pro Vás a Vaše děti online k dispozici každý všední den od 13 do 14 hodin. Jinak je můžete kontaktovat písemně kdykoliv tak, jak jste dosud byli zvyklí, a Vaše dotazy Vám pak v průběhu svého pracovního dne zodpoví. U žáků, kteří se nepřihlásí či nebudou na svém účtu aktivní, budeme kontaktovat zákonné zástupce a zjišťovat, co dětem v práci brání. 

Pokud ve škole zůstaly nějaké učebnice či pracovní sešity (podle mých informací je mají děti často zamčené v šatních skříňkách), můžete si je vyzvednout v úředních hodinách, které škola v následujících dnech poskytuje:

  • středa 18. března 2020 od 8 do 10 hodin;
  • pondělí 23. března 2020 od 14 do 16 hodin;
  • středa 25. března 2020 od 8 do 10 hodin. 

Vážení rodiče, milí žáci, v úvodu jsem psala, že doba je obtížná. Nutí nás ale přemýšlet o mnoha věcech z jiného úhlu pohledu. Věřím, že nás může lecčemu naučit. Žáci se učí pracovat samostatně, vyhledávat informace a vlastní způsoby řešení, plánovat si úkoly, nést si za jejich splnění zodpovědnost. Rodičům přibylo starostí s dětmi, které trávily velkou část dne ve školních lavicích, zároveň ale často získali jedinečnou příležitost trávit se svými dětmi více času a rovněž je učit – a nyní nemám na mysli pouze vštěpování nových znalostí a dovedností, ale spíš je naučit vnímat, jak je důležité si vzájemně pomáhat, být k sobě laskaví a ohleduplní, umět se uskromnit. Věřím, že je to také dobrá příležitost k ocenění práce učitelů jako takové, uvědomění si, jakou měrou se podílejí na výchovně-vzdělávacím procesu dětí. A jak už jsem psala výše, také my, učitelé, se učíme. Pracujeme – stejně jako děti – s novými technologiemi, v cloudovém prostředí a v mnoha případech doháníme, co nám v moderní době uteklo. Možná je to velká výzva pro české školství obecně, které by – z mého pohledu – mělo být v oblastech nového zkoumání a vývoje napřed, ale mnohdy bohužel dost silně pokulhává. Zároveň je to příležitost usilovněji přemýšlet o smyslu vzdělávání, a to při zadávání každého jednotlivého úkolu pro děti. 

Přeji Vám poklidné dny. 

Mgr. Olga Síbrtová, ředitelka