Upozornění pro rodiče dětí mateřské školy: uzavření mateřské školy od středy 18. března 2020

Vážení rodiče,
s ohledem na nouzový stav vyhlášený vládním usnesením ze dne 12. března 2020 a na základě rozhodnutí Rady Obce Lichnov ze dne 16. března 2020 bude přerušen provoz mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Lichnov, okres Nový Jičín, příspěvková organizace, a to počínaje středou 18. března 2020 na dobu neurčitou (do odvolání). 

Pokud v souvislosti s uzavřením mateřské školy bude muset rodič pečovat o dítě, pak je zaměstnavatel povinen omluvit jeho nepřítomnost v práci po dobu, kdy o toto dítě pečuje (jedná se o děti mladší 10 let). Zaměstnanec (rodič) má nárok na ošetřovné, pokud žije s dítětem ve společné domácnosti. Rodiče se mohou v péči o dítě vystřídat. 

Potvrzení Žádosti o ošetřovné Vám vyhotoví škola. Kvůli žádosti nemusíte chodit do školy osobně, vyplněný formulář Vám může být poslán elektronicky. Ten Vám poslouží jako omluvenka z práce. Pokud máte o jeho zaslání zájem, prosím, kontaktujte nás na e-mailu skola@zslichnov.cz, kde uvedete jméno a příjmení svého dítěte, jeho rodné číslo a skutečnost, že dítě navštěvuje mateřskou školu. Potvrzený formulář Vám následně zašleme. Budeme rádi, když pro získání formuláře využijete přednostně tuto možnost. Jinak Vám budeme v příštím týdnu k dispozici v ředitelně školy v těchto úředních hodinách: 

  • v pondělí 23. března 2020 od 14 do 16 hodin,
  • ve středu 25. března 2020 od 8 do 10 hodin.  

V době přerušení provozu nebude rovněž poskytovat dětem stravu školní jídelna. Strava bude ve dnech přerušení provozu dětem odhlášena automaticky.  

O dalším postupu Vás budeme informovat prostřednictvím internetových stránek školy. 

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Olga Síbrtová, ředitelka