Máme doma budoucího školáka? Přednáška o školní zralosti a připravenosti dítěte navedla rodiče správným směrem

Ve středu 26. února 2020 a následně v úterý 10. března 2020 se mohli rodiče předškoláků z Lichnova a Bordovic dozvědět, co je to školní zralost a připravenost dítěte. Přednášku vedla v obou mateřských školách učitelka první třídy Mgr. Markéta Martinů, která je zároveň vedoucí metodického sdružení prvního stupně.  

„Setkání s rodiči v obou školkách provázela příjemná atmosféra. Na začátku jsme si objasnili, co znamená školní zralost a školní připravenost. Co vše se skrývá pod zmíněnými pojmy, jak spolu souvisejí. Rodiče se dozvěděli, jak mohou obě oblasti ovlivnit pozitivním směrem prostřednictvím výchovy v rodině. Konkrétně pak s jakými dovednostmi by měl prvňáček vstupovat do první třídy. Že to rozhodně není o znalosti písmen a umění vyjmenovat číselnou řadu do dvaceti tam a zpět. Rodiče dostali inspiraci ve formě nabídky her a činností k rozvoji školní připravenosti. Zazněly otázky týkající se správného rozvoje řeči a výdrže u činnosti,“ popsala průběh setkání přednášející učitelka. 

Přednáška byla velmi přínosná právě pro ty rodiče, kteří si nejsou jisti, zda jejich dítě nástup do první třídy zvládne. Na sezení dostali jedinečnou možnost se dozvědět základní informace o tom, co by mělo dítko zvládat, a probraly se také i praktické příklady, jak s danou problematikou pracovat.

Přednášku v obou mateřských školách navštívila zástupkyně ředitelky Mgr. Martina Bílková, která přednášku doplňovala, a společně v závěru programu s paní učitelkou Martinů zodpovídaly dotazy rodičů. V Bordovicích nechyběla ani paní ředitelka lichnovské školy Mgr. Olgy Síbrtová. Ta rodiče seznámila se změnami, které na děti čekají při přechodu z mateřské školy do školy základní, a zároveň přednášku obohatila svými poznatky z jazykové oblasti.

Přejeme si, aby mezi školou, školkami a rodiči dětí všech zúčastněných školních zařízení fungovala výborná spolupráce a vzájemná důvěra. Doufáme, že obě přednášky byly pro rodiče přínosem a budeme se těšit zase příště.

Bc. Hana Horáková