Informace o rozšíření výuky na dálku o přímou online výuku

Vážení rodiče,
v týdnu po Velikonocích bychom ve škole rádi zahájili výuku online, tedy tak, aby děti mohly v přímém přenosu přes internet komunikovat se svými učiteli. Jedná se o doplnění našeho vzdělávání na dálku, jak bylo nastaveno dosud.

Co budou děti pro tento způsob výuky potřebovat? Přihlásit se mohou prostřednictvím počítače, notebooku, tabletu či mobilního telefonu. U všech zařízení by bylo dobré snímání obrazu (aby děti bylo vidět) a mikrofon (aby děti mohly mluvit). Mobily toto umožňují bez problémů, u počítače je nutné, aby byla k dispozici webkamera a reproduktory.    

Počítáme s tím, že takový způsob výuky přinese oběma stranám vzdělávání několik výhod. V prvé řadě se jedná o zajištění kontaktu žáků se svými učiteli a mezi dětmi navzájem. Domnívám se, že v současné době jsou děti hodně izolovány a potřebují se více než kdy předtím navzájem vidět a slyšet. Druhým důvodem je i potřeba průběžného zjišťování zpětné vazby učitelů přímo od dětí, jak si vedou v jednotlivých předmětech, a možnost dětem pomoci s učební látkou. Budeme tak moci ověřovat, zda děti vše správně chápou, že učivu rozumí, že provádějí zadané úkoly správně. V případě, že zjistíme u dětí neporozumění učivu, můžeme se na danou látku více zaměřit, procvičit ji, děti správně navést, zkrátka více pracovat tak, jak jsme zvyklí v běžných hodinách. Zároveň tak budeme plnit úlohu, která patří ve výchovně-vzdělávacím procesu především učitelům a kterou jste dosud byli – v případě, že si děti nevěděly rady – částečně zatíženi Vy, rodiče.  

Jak už jsem uvedla, jedná se o doplnění současného způsobu vzdělávání. Vzdělávání touto formou budeme realizovat v míře, která neodpovídá standardnímu rozvrhu hodin. Zohledňujeme přitom například Vaše možnosti, co se týče počítačového vybavení, protože víme, že v mnoha rodinách se děti běžně dělí o počítač se svými sourozenci nebo třeba i s rodiči, kteří pracují z domova, a také musíme přihlížet k faktu, že není možné zajistit denně, aby dítě strávilo před počítačem celé dopoledne. Uvědomujeme si totiž, že tato forma – i když se budeme snažit, aby byla pro děti přitažlivá a zajímavá – nemůže nahradit vyučování ve škole, kde se děti věnují i spoustě dalších aktivit, které se pestře střídají: děti mohou vzájemně komunikovat, spolupracovat a tak dále. 

Dalším naším úkolem před zahájením tohoto způsobu výuky je vytvořit pevný rozvrh, aby žáci přesně věděli, na který den a hodinu se mají připravit. V současné situaci je zajištění přehledného režimu či řádu nezbytně nutné. Děti by měly vědět dopředu, kdy je čeká online setkání s učitelem, aby se na něj připravily – a to nejenom třeba zpracováním zadaného úkolu, ale zejména proto, aby nebyly vystaveny dalším zbytečným stresům. 

Abychom si vše vyzkoušeli, připravili jsme na zítřek a středu první takové setkání dětí s třídními učiteli, které je pro nás určitou zkouškou, jak se nám daří s dětmi na dálku spojit. Nazvali jsme jej třídnickými hodinami a děti jsou na toto setkání pozvány prostřednictvím e-mailu. Protože používáme platformu Google, i pro online vyučování na dálku požijeme aplikaci Google nazvanou Meet. Děti by měly potvrdit účast na tomto setkání v e-mailu, který dnes obdržely. Samotné přihlášení provedou nejsnadněji tak, že kliknou na odkaz, který mají v pozvánce. Přihlásit se mohou několik minut před schůzkou, paní učitelka už tam bude připravena. 

Z nového způsobu vyučování mohou být některé děti nervózní, někdy může selhávat technika či z nějakého důvodu nebude možné, aby se připojily. Budeme rádi, když je v těchto chvílích podpoříte, aby nebyly zbytečně stresovány. O nic nejde. Pro případy, kdyby se spojení nepodařilo, bude každá vyučovací hodina nahrána a pro děti bude k dispozici pro pozdější sledování. 

Pokud byste měli jakékoli technické potíže, které nejste schopni sami vyřešit, můžete se obrátit na učitele informatiky Mgr. Ondřeje Švrčka prostřednictvím e-mailu ondrej.svrcek@zslichnov.cz, chatu Hangouts či na telefonním čísle 774 427 360. 

Přeji si, ať se nám všem vykročení tímto novým, pro nás dosud neprobádaným směrem podaří.

Mgr. Olga Síbrtová, ředitelka školy