Jak se správně myjí ruce? Díky soutěži to děti uměly dávno před epidemií

Naši žáci třetí, čtvrté a páté třídy už od listopadu 2019 soutěžili s Domestosem jako diví a vyplatilo se! Připojili se do Hry na lovce bakterií, která poukazuje na nepravidelné a především nesprávné mytí rukou. Zábavnou formou tak učitelé z naší základní školy zpestřili svou výuku výtvarné a hudební výchovy a vychovatelé zase svou činnost ve školní družině.  

„Soutěž měla více částí. Nejdříve jsme si ve výtvarné výchově vyrobili lovecký lístek, do kterého si každý zapisoval vždy, když si umyl ruce, a za každé umytí si vybarvil jednoho bacila. Další část byla před Vánocemi. To jsme zpívali píseň o lovcích bakterií. A poslední úkol byl takovým experimentem, ve kterém jsme si ukazovali, jak rychle se může nákaza šířit. Použili jsme k tomu lepicí papírky. Každý, kdo byl polepen, tak byl nakažen,“ popsala průběh soutěže třídní učitelka třetí třídy Mgr. Lenka Matulová. „Tehdy jsme samozřejmě netušili, jak moc se nám budou návyky správné, pravidelné a důsledné hygieny rukou v příštích týdnech hodit,“ dodává učitelka. 

Třídy své snažení průběžně dokumentovaly a následně odesílaly e-mailem. Jejich úsilí bylo odměněno – děti vyhrály různé produkty Unilever. „Součástí výhry bylo i tekuté mýdlo s antimikrobiálními přísadami, které pečuje o čistotu pokožky rukou i celého těla. Toto mýdlo jsme využili ihned pro naše děti a žáky v době počátku epidemie a náramně se nám hodilo, neboť sklady dodavatelů, co se týče tohoto sortimentu, zely kvůli nepříznivé epidemiologické situaci prázdnotou,“ uvedla vedoucí provozního úseku Mgr. Monika Čempel.

Bc. Hana Horáková