Informace k provozu naší základní školy a ochraně zdraví žáků

Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků,
jak jistě víte z médií, od 25. května 2020 budou v základních školách pro žáky prvního až pátého ročníku zajišťovány vzdělávací aktivity a od 11. května 2020 bude umožněna osobní přítomnost žáků devátých ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky. Také naše škola se na plánovanou situaci připravuje a postupně Vás budeme informovat o tom, jakým způsobem budeme uvedené naplňovat. 

Z tohoto důvodu Vás tímto seznamujeme s dokumentem Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020, který vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Žádáme Vás, abyste si dokument prostudovali, abyste byli rámcově informováni o způsobech, jakými lze realizovat vzdělávací aktivity žáků prvního stupně a přípravu na přijímací zkoušky našich deváťáků. Je nasnadě, že se nebude jednat o vzdělávání, na jaké jsme ve škole byli doposud zvyklí, a veškeré vzdělávací a organizační aktivity spojené s pobytem dětí v prostorách školy (ale také v době před vstupem dětí do školy) budou podléhat přísným pravidlům z důvodu ochrany zdraví nejenom samotných dětí, ale i dalších zúčastněných, tedy především pracovníků školy. 

Dokument naleznete zde.

Naše škola samozřejmě započala přípravy výše uvedeného na základě informací z médií. Abychom mohli připravovat konkrétní podmínky pro návrat žáků do školy, museli jsme vyčkat na tuto metodiku, která byla školám ministerstvem přislíbena na přelomu měsíců dubna a května. Dokument jsme obdrželi v pondělí 4. května 2020. Během pondělka a úterka jsme připravili rámcové podmínky pro zajištění osobní přítomnosti žáků devátého ročníku. Zajištění vzdělávacích aktivit pro žáky prvního stupně teprve připravujeme, abychom byli schopni zodpovědně dodržet podmínky dané metodikou. 

Z tohoto důvodu bychom Vás rádi seznámili s naším pohledem na celou záležitost, s možnostmi, které se v naší škole rýsují jako realizovatelné, ale také abychom zjistili, jak na celou záležitost nahlížíte Vy, rodiče a zákonní zástupci našich dětí. 

Proto svoláváme v nejbližších dnech tyto schůzky: 

  • devátý ročník – schůzka pro rodiče a zákonné zástupce žáků s vedením školy a učitelkami českého jazyka Mgr. Petrou Stoklasovou a matematiky Mgr. Evou Pustějovskou ve středu 6. května 2020 v 17 hodin

a

  • první stupeň – pro rodiče a zákonné zástupce žáků s vedením školy a pedagogy v pondělí 11. května 2020 v 17 hodin.

Obě schůzky se uskuteční v aplikaci Google Meet, pozvánky obdržíte prostřednictvím školních e-mailů svých dětí. Pozvánky pro rodiče žáků deváté třídy již byly rozeslány. Pozvánky pro rodiče žáků prvního stupně rozešle zástupkyně ředitelky Mgr. Martina Bílková ve čtvrtek 7. května 2020. Žádáme Vás, abyste v případě, že pozvánku neobdržíte, kontaktovali paní zástupkyni na telefonním čísle 774 429 360. 

Během těchto schůzek budete informováni o:

  • povinnosti podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení s vymezením osob s rizikovými faktory – tento formulář naleznete na našich stránkách zde nebo si jej můžete vyzvednout v ředitelně školy v úředních hodinách (pondělí 14:00 až 16:00, středa 8:00 až 10:00) – bez podepsaného prohlášení nebude žákům umožněn vstup do školy;
  • plánované provozní době školy, provozu školy a hygienických podmínkách a způsobech předávání, vyzvedávání a omlouvání žáků.

Je připraven konkrétní způsob realizace přípravy žáků deváté třídy na přijímací zkoušky a rámcově také způsob vzdělávacích aktivit žáků prvního stupně. Informační třídní schůzky budou pro nás vodítkem, jak dále postupovat při přípravách těchto aktivit. 

Velice si v této nesnadné chvíli ceníme Vašich námětů, proto Vám předem děkujeme, že se plánovaných schůzek zúčastníte. 

S pozdravem

Mgr. Olga Síbrtová, ředitelka