Dotazník k předběžnému zájmu rodičů o účast dětí na vzdělávacích aktivitách ve školní skupině

Vážení rodiče,
jak jsme avizovali při třídních schůzkách, obracíme se na Vás s dotazníkem k zjištění předběžného zájmu o zařazení Vašeho dítěte do školní skupiny. Abychom mohli co nejvíce vyjít vstříc Vašim požadavkům, prosím zvažte, která z variant je pro Vás nejoptimálnější. My následně Vaše dotazníky vyhodnotíme a pokusíme se zajistit školní skupiny tak, aby co nejvíce odpovídaly Vašim představám.

Dotazník Vám byl zaslán prostřednictvím e-mailu Vašeho dítěte. Žádáme Vás zdvořile o jeho vyplnění během středy 13. května 2020, abychom dále mohli připravit organizaci školy od 25. května 2020 a Vám zaslali konkrétní informace a přihlášku k vzdělávacím aktivitám, která by měla být podána do 18. května 2020.

Dovoluji si Vás upozornit, že skupiny mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků. Dále Vás upozorňuji, že je zcela v kompetenci ředitele školy rozhodnout o tom, jaké vzdělávací a zájmové aktivity a v jakém rozsahu budou realizovány. Vzdělávací aktivity zajišťují pedagogičtí pracovníci školy, včetně asistentů pedagoga a vychovatelů. Nemůžeme Vám tudíž předem slíbit, že Vaše dítě bude vzdělávat jeho třídní učitel/ka.

O docházce přihlášeného dítěte se vede evidence. V případě nepřítomnosti žáka delší než tři dny žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude nadále do skupiny docházet. Absence se však nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení.

Závěrem Vás chci upozornit, že stanovení začátku a konce vzdělávacích aktivit během dne je v kompetenci ředitele školy. Stejně tak o zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Vyplněním dotazníku nám pouze dáte najevo svůj zájem o to, jaká je Vaše představa o realizaci vzdělávacích aktivit v naší škole, především o jeho délce, a pomůžete nám, abychom tuto představu co nejlépe naplnili. Děkujeme Vám.

Mgr. Olga Síbrtová, ředitelka