Oznámení výsledku zápisu k základnímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci žáků,
tímto zveřejňujeme výsledek zápisu dětí do první třídy (do prvních tříd) naší základní školy. Rozhodnutí o přijetí naleznete zde.

Písemné rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání si můžete vyzvednout v ředitelně školy v úředních hodinách, tj. každé pondělí od 14 do 16 hodin a středu od 8 do 10 hodin (po telefonické domluvě se zástupkyní ředitelky Mgr. Martinou Bílkovou i v jinou dobu). 

Informace o dalším postupu (možnosti uskutečnit schůzky zástupců školy, rodičů a dětí, přivítací dopis paní učitelky pro budoucího prvňáčka aj.) obdržíte na své e-mailové adresy. V současnosti jsme bohužel dosti limitováni v možnosti setkat se osobně přímo na půdě školy, ale budeme se snažit hledat způsoby, jak Vás co nejlépe seznámit se všemi záležitostmi týkajícími se nástupu Vašeho dítěte k povinné školní docházce v naší škole. 

Děkujeme Vám za projevenou důvěru, budoucím prvňáčkům přejeme krásné dny a těšíme se na Vás i Vaše děti. Věříme, že nový školní rok bude příznivější, že se děti budou v naší škole rády vzdělávat a že zde zažijí nejenom školní úspěch, ale také spoustu příjemných chvil s kamarády v bezpečném prostředí školy. 

Těšíme se na spolupráci! Za kolektiv pracovníků školy

Mgr. Olga Síbrtová, ředitelka