Informace k úplatě za zájmové vzdělávání do konce školního roku

Vážení rodiče,
s ohledem na zákaz osobní přítomnosti žáků v základní škole od 11. března 2020 a s tím související uzavření školní družiny, která poskytuje zájmové vzdělávání, byla za měsíc březen stanovena poměrná výše úplaty za školní družinu na částku 49 Kč. Od dubna pak z důvodu neobnovení činnosti školní družiny až do konce června není potřeba za zájmové vzdělávání platit. 

Vzhledem k tomu, že zájmové vzdělávání je hrazeno bezhotovostně za období leden až červen, vznikl Vám na základě Vaší včasné platby přeplatek, který Vám bude vyúčtován a vrácen na Váš účet do konce školního roku. 

Někteří z Vás ale dosud úplatu za výše uvedené období neuhradili. Je proto třeba ji zaslat na účet školy, a to nejpozději do 15. června 2020. Individuálně budete o dalším postupu a konkrétní výši platby informováni vychovatelkou školní družiny Lucií Vávrovou, DiS. 

S pozdravem

Mgr. Olga Síbrtová, ředitelka