Informace pro rodiče žáků druhého stupně ohledně znovuotevření školy

Vážení rodiče,
od pondělí 8. června 2020 je umožněna osobní přítomnost žáků druhého stupně ve škole, a to za účelem:

  • individuálních nebo skupinových konzultací nebo setkání s vyučujícími navazujících na vzdělávání na dálku v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok 2019/2020;
  • socializačních aktivit;
  • vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků, které z důvodu zákazu osobní přítomnosti žáků zůstaly ve škole;
  • odevzdání a převzetí učebnic, učebních pomůcek a školních potřeb;
  • předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020. 

Naši žáci se budou moct ve škole potkat celkem třikrát ve skupinách sestavených z žáků vždy jedné třídy. Aktivity jednotlivých setkání jsou naplánovány takto:

1. setkání 

Hodnocení práce za 2. pololetí školního roku, klasifikace – setkání se všemi vyučujícími za účelem hodnocení a klasifikace, žáci IX. ročníku – odevzdání učebnic.

2. setkání 

Socializační aktivity, třídnické hodiny – ideálně uskutečněné venku (pobyt na školním pozemku, turistika aj.)

3. setkání 

Socializační aktivity, třídnické hodiny – ideálně uskutečněné venku (pobyt na školním pozemku, turistika aj.).

Učebnice budou vracet pouze žáci IX. ročníku a žáci, kteří přestupují na jinou školu (osmileté gymnázium, sportovní školy aj.). Ostatní si ponechají učebnice až do září, neboť během září se bude opakovat učivo a „dobírat“ to, co nebylo možné odučit v době vzdělávání na dálku. 

Vysvědčení se bude rozdávat v pátek 26. června 2020. O způsobu předání vysvědčení Vás teprve budeme informovat. 

Harmonogram vzdělávacích aktivit druhého stupně

Třída Setkání Datum Čas
VI. 1. setkání ČT 11. 6. 2020 7:40–10:45
  2. setkání ČT 18. 6. 2020  
  3. setkání ČT 25. 6. 2020  
VII. 1. setkání ST 10. 6. 2020  
  2. setkání ST 17. 6. 2020  
  3. setkání ST 24. 6. 2020  
VIII. 1. setkání ÚT 9. 6. 2020  
  2. setkání ÚT 16. 6. 2020  
  3. setkání ÚT 23. 6. 2020  
IX. 1. setkání PÁ 12. 6. 2020  
  2. setkání PO 15. 6. 2020  
  3. setkání PO 22. 6. 2020  

Škola zajišťuje v době vzdělávacích aktivit pro žáky stravování, žáci se mohou přihlásit na svačiny a obědy. Toto je třeba řešit přes objednávkový portál www.strava.cz, kde je nutné svačiny a obědy objednat. 

Čas začátku a konce vzdělávacích aktivit může být ještě upřesněn, pokud bude nutné zahajovat činnost skupin tak, aby se děti prostřídaly na obědě (může se lišit cca o 15 minut). 

Podmínky realizace vzdělávacích aktivit 

O rozdělení do skupin budete informování třídním učitelem, stejně tak o způsobu příchodu žáků do školy. Žáci musí dodržovat všechna opatření daná dokumentem Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020 (aktualizováno k 27. 5. 2020). Dokument ke stažení naleznete zde. Zejména je kladen důraz na:

  • při cestě do školy a ze školy nutnost zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (rouškou), pokud se nacházejí alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než dva metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti;
  • v průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup dva metry – nasazování a sundávání roušek koordinuje pedagogický pracovník;
  • nutnost nošení roušek ve společných prostorách školy;
  • žák má mít s sebou minimálně dvě roušky a sáčky na jejich uložení;
  • žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy. 

Před vstupem do školy bude od dětí přebráno Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Čestné prohlášení je ke stažení na našich stránkách v záložce Základní škola – Formuláře. Toto čestné prohlášení o bezinfekčnosti musí být podepsáno zákonným zástupcem dítěte v den nástupu do školy, tj. v den prvního setkání jednotlivých tříd. Bez tohoto prohlášení nemůže dítě vstoupit do budovy školy.

Přihlášení ke vzdělávacím aktivitám 

Ke vzdělávacím aktivitám podle výše uvedeného harmonogramu je nezbytné žáka přihlásit. To provedete prostřednictvím tohoto dotazníku, který Vám přišel na e-mailové adresy Vašich dětí. Žádáme o Vaše jeho vyplnění nejpozději během pondělka 1. června 2020. V případě, že své dítě včas nepřihlásíte, nemusí být do školní skupiny z kapacitních důvodů zařazeno.

Veškeré upřesňující informace Vám a Vašim dětem budou postupně sdělovat třídní učitelé. Prosíme, sledujte všechny komunikační kanály (e-maily dětí, DMSoftware). Děkujeme za spolupráci. 

Mgr. Olga Síbrtová, ředitelka