Informace k organizaci předávání vysvědčení, závěrečnému focení a školním skupinám v době ředitelského volna

Vážení rodiče,
v pátek 26. června 2020 proběhne ve škole předávání vysvědčení za školní rok 2019/2020 a společné fotografování tříd. Ministerstvo školství po konzultacích s epidemiology rozhodlo, že závěr roku proběhne ve školách za přítomnosti všech žáků, bez nutnosti dodržovat homogennost původních skupin. Tento den tedy nebudou probíhat vzdělávací aktivity pro první stupeň ve školních skupinách, pouze se sejdou jednotlivé třídy se svými třídními učiteli, aby žáci obdrželi vysvědčení a společně zakončili školní rok. 

Podmínky vstupu do školy 

Před vstupem do budovy školy je nutné předložit čestné prohlášení o bezinfekčnosti. Pokud Vaše dítě do školy v současnosti dochází (ve školních skupinách na prvním nebo druhém stupni), případně docházelo v rámci přípravy na přijímací zkoušky), toto prohlášení nemusí znovu předkládat. Pokud ale Vaše dítě do školy od jejího uzavření nedocházelo, je nutné, abyste si toto čestné prohlášení stáhli, vyplnili a podepsali. Formulář naleznete zde. Lze si jej vyzvednout rovněž v ředitelně školy v úředních hodinách ve středu od 8:00 do 10:00 hodin. Bez vyplněného a podepsaného čestného prohlášení nebude moci Vaše dítě vstoupit do budovy školy. Rovněž nebudou do školy vpuštěni žáci s příznaky virového onemocnění. Pro vstup do budovy školy je rovněž nutné mít nasazenou roušku. 

Organizace předávání vysvědčení 

Žáci se sejdou se svými třídními učiteli před školou u jednotlivých vchodů v 7:30. Žáci prvního stupně vstoupí do budovy školy hlavním vchodem, žáci druhého stupně VII., VIII. a IX. třídy zadním vchodem od parkoviště dál od ředitelny, žáci VI. třídy zadním vchodem od parkoviště blíže u ředitelny. Předávání vysvědčení a fotografování začne stejně jako běžné vyučování v 7:40 hodin, ukončení je naplánováno pro žáky prvního stupně na 9:25 hodin, pro žáky druhého stupně na 9:00 hodin. 

Hodnocení na vysvědčení proběhlo dle platné vyhlášky č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školní roku 2019/2020. Konkrétní způsob hodnocení v naší škole naleznete na našich stránkách zde.

Fotografování tříd 

Kromě rozdávání vysvědčení proběhne společné třídní focení. Každá třída se bude fotit dvakrát. Pevně věřím, že letošní školní rok byl mimořádný a budeme na něj jednou vzpomínat, stejně jako na povinnost nosit roušku. Z tohoto důvodu jsme zvolili dvojí společnou fotografii – jednou v roušce a podruhé bez roušky. Fotografování jednotlivců a skupinek letos realizovat nebudeme z časových důvodů. 

Cena jedné fotografie je 25 Kč. Žádáme žáky IX. třídy a žáky, kteří odchází z pátého ročníku na jiné školy (sportovní, gymnázia), aby si s sebou přinesli 50 Kč. Fotografie si budou moci vyzvednout po jejich zhotovení ve škole v úředních hodinách. Žáci, kteří budou nadále plnit povinnou školní docházku v naší škole, fotografie zaplatí a obdrží v příštím školním roce. 

Informace ke školním skupinám v době ředitelského volna 

Dne 11. června 2020 jste byli prostřednictvím dotazníku zaslaného na e-mail Vašich dětí a zároveň prostřednictvím webových stránek školy osloveni s možností využití činnosti školních skupin ve dnech ředitelského volna, tedy v pondělí 29. a úterý 30. června 2020.

Z důvodu velmi nízkého zájmu z Vaší strany jsme se rozhodli činnost školních skupin v těchto dnech nerealizovat. Činnost školních skupin bude tedy ukončena ve čtvrtek 25. června 2020. 

Vážení rodiče, blížíme se do finále školního roku 2019/2020. Když jsme do něj vstupovali, rozhodně by mě ani ve snu nenapadlo, jaký bude. Zasloužíte si mé velké poděkování za spolupráci se školou, podporu svých dětí při vzdělávání a trpělivost při všech těch změnách, kterými jsme společně prošli. Přeji Vám, abyste načerpali sílu a energii v letních měsících během dovolených. Zároveň jsem ráda, že Vám můžeme o prázdninách vyjít vstříc a zajistit program pro Vaše děti v naší školní družině. Od toho běžného školního se bude lišit a doufám, že bude Vaše děti bavit. 

Přeji Vám hezké dny! 

Mgr. Olga Síbrtová, ředitelka