Naše devítka se rozloučila se školou krátkým vzpomínkovým filmem

Naši deváťáci navždy opustili lavice základní školy. Kvůli koronavirovým opatřením proběhlo loučení jinak než obvykle, bez velkého ceremoniálu za přítomnosti všech žáků školy, pedagogů i představitelů obce. Ale přestože nebylo téměř do konce školních dnů zřejmé, v jakém režimu se budeme moci setkat a rozloučit se s žáky třídy, která opouští lavice lichnovské školy, oni sami dokázali, že jsou dobrá parta. A i když se nemohli pravidelně vídat ve vyučování, zvládli se dohodnout a společně na poslední chvíli natočili úžasný film. 

Bylo nám líto, že tato třída přišla o všechny ty skvělé zážitky, které se váží k postupnému ukončování povinné školní docházky, mezi které bezesporu patří zejména společně sdílená radost ze zdolání přijímacích zkoušek, závěrečný školní výlet a dojemný ukončovací ceremoniál, který je příslibem nového začátku. Proto našim žákům rádi vycházíme vstříc alespoň touto cestou a zveřejňujeme jejich rozlučkové video. 

Těší mě, že deváťáci strávili v naší škole nezapomenutelné roky života, a věřím, že se sem budou rádi vracet. Přeji jim, aby naše škola pro ně byla pevným základem ve vědění i dovednostech, aby zužitkovali vše, co se zde naučili, v dalším studiu a profesním životě, aby se v dobrém smyslu odrazila i do jejich lidských vlastností a posílila v nich hodnoty, jako je přátelství, spolupráce, zodpovědnost. A také aby nezapomněli na tu spoustu zážitků, včetně různých rošťáren a alotrií, které ve škole páchali a na které nestačil ani bdělý pedagogický dohled – jak je koneckonců patrné i z filmu. ? 

Milé žákyně, milí žáci, přeji Vám, ať se Vám v životě daří. 

Mgr. Olga Síbrtová