Je libo klavír, ukulele, nebo flétnu? Ve školce to o prázdninách žije!

První dva červencové dny byly pro děti z mateřské školy v Lichnově docela netradiční. Ve středu a ve čtvrtek navštívili školku vyučující ze základní umělecké školy MIS music Kopřivnice. A tak se na chvíli školka proměnila v koncertní sál s výjimečnou atmosférou. 

„Taková zkušenost je pro děti velice přínosná. Děti se seznámily s vyučujícími, kteří s sebou donesli rozličné hudební nástroje. Mohli jsme se tak podívat na několik druhů fléten, ukulele, ale i pro všechny známý klavír,“ popsala průběh hudebních dní vedoucí učitelka mateřské školy Mgr., Bc. Renata Dreslerová, DiS.

Mezi vyučujícími byla také paní učitelka BcA. Barbora Fojtíková, která dětem ukázala, jak se kompletují flétny, rozdíly v jejich velikostech, vzhledu a způsobu hraní.

„Bylo úžasné, že si děti vyzkoušely různá dechová cvičení, která jsou pak nápomocna k samotnému hraní na nástroj. Zahrály si tak na mašinku, koťátko, sovu, sirénu nebo zkoušely kapky deště. Také dostávaly od paní učitelky různé hudební hádanky. Paní učitelka zahrála na flétnu melodii a děti poznávaly, jaká píseň se za melodií schovává. Všichni jsme se hezky pobavili,“ dodává vedoucí učitelka.  

Druhá paní učitelka Mgr. Veronika Konůpková představila dětem strunný nástroj ukulele. Společně se svým synem, který hrál na příčnou flétnu, zahráli písničku Cib, cib, cibulenka. V závěru se představil pan učitel Jan Hanibal, který dětem zahrál na klavír, a společně s dětmi si zazpívali několik lidových písní, ale zazněly i písně nové: Drůbeží závody nebo Afrika. 

Děkujeme všem pedagogům, že si našli čas, aby přišli dětem ukázat, že hraní na hudební nástroje může být zábava. Pro všechny to byl velký zážitek a budeme se těšit na další spolupráci, třeba v rámci otevření pobočky První soukromé základní umělecké školy MIS music při naší škole. Děti ze školky i školy mohou od nového školního roku navštěvovat hru na hudební nástroje pod hlavičkou této základní umělecké školy přímo v lichnovské škole. Konkrétně se bude jednat o výuku hry na flétnu a klavír. 

Bc. Hana Horáková