Informace k zahájení školního roku

Milí žáci, vážení rodiče a zákonní zástupci,
za pár dnů vstoupíme do nového školního roku. Ve škole vrcholí přípravy, vše se uklízí a zdobí, aby se dětem ve škole líbilo. Také na ně čeká několik novinek.

Věřím, že se děti do školy těší – a teď mám na mysli nejenom budoucí prvňáčky, ale také žáky vyšších ročníků, kteří za sebou mají mnohem více týdnů – než je těch prázdninových, kdy do školy mezi své spolužáky a pedagogy nedocházeli. Všichni jistě netrpělivě očekávají, co na děti ve škole čeká, proto bych Vás ráda touto formou informovala o organizaci prvních školních dnů.

Úterý 1. září: 

Škola se pro děti otevře v 7:20, jak jsou zvyklé. Žáci se následně rozejdou do tříd. Prvňáčci se svými rodiči budou letos ve školičce, starší žáci mají třídy v hlavní budově. 

Pozor! Každoročně se najde někdo, kdo si myslí, že první zvonění ve škole zazní až v osm – není tomu tak! Školní vyučování v lichnovské škole začíná v 7:40.

Následovat bude: 

  • pro žáky první třídy – slavnostní zahájení školního roku do cca 9:30 hodin;
  • žáci vyšších tříd – třídnické práce společně s třídními učiteli, ukončení výuky pro první stupeň v 9:25 hodin, pro druhý stupeň v 9:00 hodin.  
  • možnost zakoupení obědů;
  • zápis do školní družiny – proběhne:

pro rodiče žáků prvního ročníku – v průběhu slavnostního zahájení školního roku

pro rodiče žáků druhého až pátého ročníku – od 10 do 12 hodin a od 14 do 16 hodin

První školní den nebudou mít žáci ZŠ možnost stravování ve školní jídelně, ani nebude v provozu školní družina. Ta bude v provozu během tohoto týdne od 6:30 do 7:30 a od 11:15 do 16:15 hodin. 

Středa 2. září a čtvrtek 3. září:

  • na prvním stupni bude výuka probíhat čtyři vyučovací hodiny (7:40–11:15), na druhém stupni pět hodin (7:40–12:10); 
  • třídnické práce (seznámení s rozvrhem hodin, provozem školy, školním řádem, pravidly bezpečnosti a chování, organizací školního roku, informace k elektronické žákovské knížce, volba třídní samosprávy apod.);
  • žáci přihlášení ke stravování mají zajištěn oběd

Pátek 4. září:

  • Uklízíme školní zahradu. Výuka potrvá na prvním stupni do 11:15, na druhém stupni do 12:10. Prosíme rodiče, aby děti vybavili pohodlným pracovním oblečením. Společnými silami zvelebíme školní pozemek po dvou měsících letních prázdnin. Podrobnější informace o akci Vám budou sděleny. 

Od pondělí 7. září:

  • Výuka probíhá dle platného rozvrhu hodin.  
  • 15:30 – SRPŠ a informativní třídní schůzky – více informací obdržíte během prvního školního týdne. 

Další informace se budete průběžně dozvídat od třídních učitelů svých dětí nebo prostřednictvím internetových stránek školy a programu DMSoftware. 

Mně osobně nezbývá, než Vám a Vašim dětem popřát jménem všech zaměstnanců školy úspěšné vykročení do nového školního roku a ať se žákům ve škole líbí. Zároveň se těšíme na dobrou vzájemnou spolupráci s rodiči a zákonnými zástupci našich žáků.

Mgr. Olga Síbrtová