Do nového školního roku s novými učebnami i logem

Vážení rodiče, zákonní zástupci školy a všichni příznivci školy,
ti z Vás, kteří v minulých dnech navštívili náš školní web, jistě postřehli nové logo v záhlaví. O nutnosti jeho vytvoření jsem v minulosti na různých místech psala nebo hovořila. Bylo pro mě ale nezbytné nějakou dobu ve škole pracovat, abych pochopila, co je pro ni specifické a co by mohlo být jejím dlouhotrvajícím a unikátním znakem. 

Po dva roky mého působení v Lichnově přilétali na střechu naší školní jídelny čápi. Přilétali sem už také mnoho let předtím, než jsem se stala ředitelkou školy, a jsem přesvědčena o tom, že své hnízdiště nezmění ani po mém odchodu z Lichnova. 

Když se mě pan starosta před časem zeptal, co bychom chtěli pro školu vyřezat z kmene lípy pokácené u kostela, vzpomínám si, že mě čápi napadli okamžitě jako první. A v konečném rozhodnutí pro vznik loga mě utvrdily také děti v době, kdy do školy nesměly docházet a vzdělávaly se doma. Posílaly svým učitelkám fotografie čápů, kteří se na střechu naší školy vrátili. A děti z Bordovic, které k nám tradičně přicházejí do první třídy, posílaly své čápy, kteří se u nich nově uhnízdili. Děti v tom viděly propojení s lichnovskými dětmi a naší školou. Logo je pro děti a zároveň je jednoduché. Za jeho zpracování děkuji grafikovi Matěji Kahánkovi. 

Kromě čapího loga čekalo na děti s příchodem nového školního roku několik změn. Společně se zřizovatelem se postupně zrekonstruovaly některé prostory školy. Jedná se v prvé řadě o novou odbornou učebnu, kterou nazýváme školní informační centrum, v níž se spojuje knihovna s učebnou informačních a komunikačních technologií. Vznikla v jedné z menších tříd, protože větší prostory jsme věnovali kmenovým třídám kvůli rozdělení první a sedmé třídy. Dvě z nich se nám podařilo kompletně zrekonstruovat. V jedné z nich je umístěn nový klavír a odpoledne v ní bude probíhat výuka hry na tento nástroj MgA. Jiřího Najvara pod hlavičkou První soukromé základní umělecké školy MIS MUSIC Kopřivnice, jejíž jsme se stali od nového školního roku pobočkou. Nově zrekonstruovaný je také vestibul školy, abychom našim dětem zpříjemnili první kroky ve škole, a jeden z kabinetů. 

Nutnost postupně rekonstruovat kabinety vyvstala hned po mém nástupu do Lichnova – a věřte, že nyní bychom se do malé sborovny už rozhodně nevešli. Pro letošní rok nás opět přibylo. 

Nově u nás učí dvě paní učitelky na prvním stupni – Bc. Barbara Vaculínová a Mgr. Lenka Roiková. Napříč prvním a druhým stupněm učí hudební výchovu MgA. Jiří Najvar, který zároveň povede ve škole dva pěvecké sbory. Do šesté třídy nastupuje nová asistentka pedagoga Ing. Jarmila Halamíčková. A oddělení Tygříků naší školní družiny vede Mgr. Barbora Žabenská, která je zároveň na částečný úvazek asistentkou pedagoga v mateřské škole. Práci školní družiny jako celku řídí Lucie Vávrová, DiS., která je nově pověřená funkcí vedoucí vychovatelky. Do mateřské školy nastoupila paní učitelka Bc. Marie Kvitová. Všichni se na novou práci s dětmi těšili – a to nejenom noví kolegové, ale i ti stávající. Naším největším přáním pro letošní školní rok je, abychom mohli „normálně učit“. 

Dovolte mi na tomto místě poděkovat zřizovateli obce za provedenou rekonstrukci, zejména panu starostovi Ing. Aleši Mičulkovi, který během prázdnin téměř denně dojížděl do školy a na práci dohlížel, a zaměstnancům obce, kteří velkou část prací realizovali. Dále bych chtěla poděkovat živnostníkům a firmám, kteří nám termínově vycházeli vstříc. Mé díky patří také Ing. Jaroslavu Holubovi, který je mi často konzultantem, rádcem a nevyčerpatelnou studnicí nápadů, jak dětem zkvalitnit a zpříjemnit pobyt ve škole. 

V neposlední řadě patří mé poděkování našim provozním zaměstnancům, na které byly kladeny stran úklidu během rekonstrukce vysoké nároky, a vedoucí ekonomického a provozního úseku Mgr. Monice Čempel za koordinaci prací a nákup všeho potřebného. Děkuji také všem vedoucím a dalším pracovníkům za přípravu nového školního roku. Jak jsme jej zahájili a jaký bude, se budete průběžně dozvídat na našich internetových stránkách. 

Já nám všem přeji především hodně zdraví a ať nám nový školní rok přináší radost a uspokojení z práce, dobré partnerské vztahy a spoustu pozitivních zážitků prožitých společně. 

Mgr. Olga Síbrtová