Poprvé se školní brašnou na zádech a plni očekávání. Jak vypadal první den našich prvňáčků ve škole?

První školní den. Hlavní dveře školy, v jejich blízkosti usměvavé tváře učitelek a učitelů. „Která tvář patří mé třídní učitelce?“ To mohla být jedna z mnoha otázek nově přicházejících malých prvňáčků. A dál? 

„V letošním školním roce noví prvňáčci spolu s rodiči vcházeli podle seznamů na dveřích do dvou prvních tříd, I. A a I. B,“ sděluje učitelka Mgr. Markéta Martinů, která je třídní učitelkou v I. B. Obě první třídy jsou ale umístěny vedle sebe v prostoru školičky a ve třídách na ně čekalo nejen vlídné prostředí napovídající vstup do světa písmen, čísel a dalšího objevování, ale také slavnostní přivítání. Kromě třídních učitelek uvítala prvňáčky a jejich rodiče ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová se svou zástupkyní Mgr. Martinou Bílkovou a dalšími členy vedení školy. Samozřejmě nechyběl ani pan starosta Ing. Aleš Mičulka jako hlavní zástupce obce Lichnov, která je zřizovatelem školy. 

Pan starosta předal každému novému žáčku hodnotný dárek v podobě školních potřeb, kapsářů na lavice a nákladných pracovních sešitů do angličtiny. Celková suma za dar věnovaný obcí každému dítěti je jeden tisíc korun. „Narozdíl od předchozích let se nejednalo o finanční dar, ale o zakoupené konkrétní pomůcky do školy podle odborného výběru metodického sdružení učitelek prvního stupně. Díky tomu děti budou pracovat s vyhovujícími pomůckami, všechny děti je budou mít jednotné a rodičům odpadne starost s jejich – někdy kvůli široké nabídce složitým – výběrem a pořizováním,“ děkuje za spolupráci zřizovateli ředitelka školy. 

Třídní učitelka I.A Bc. Barbara Vaculínová ke svému prvnímu setkání s dětmi uvádí: „Pozorovala jsem dětské oči plné zvědavosti a ručky, které s určitou nejistotou sahaly na novotou vonící pracovní sešity nachystané na lavici. Děti také po očku prohlížely zavěšené krásné nové kapsáře.“ Její kolegyně Mgr. Markéta Martinů, která v naší škole učila prvňáčky už v loňském roce, doplňuje: „Tentokrát nebudou děti provázet učením jen kocour Sam se sovičkou. Budou se také pravidelně potkávat ve svých pracovních sešitech se skřítkem Matýskem, stonožkou Agátou a s papouškem Oskarem.“ 

Kromě dárků z obce obdržely děti také pamětní list a medaili, které pro ně zajistila škola, aby – jak uvedl během svého slavnostního projevu pan starosta – na tento významný den nezapomněly. Všichni zúčastnění popřáli dětem i jejich rodičům úspěšný školní rok, radost z učení, a hlavně hodně zdraví. Ať je první rok poznávání školního světa pro všechny prvňáčky lichnovské školy podařeným dobrodružstvím! 

Bc. Hana Horáková