Motyka a hrábě nepatří jen bábě, ale taky dětem – a ty hýbou světem!

První týden školy bývá vždycky trošku oddechový. Dětem se dává prostor k tomu, aby si zase zvykly na školní rytmus a adaptovaly se na všechny změny. Nejinak tomu bylo u nás ve škole i letos – a to zejména s ohledem na dlouhou dobu, kdy děti nebyly zapojeny do běžného školního života. 

V tomto duchu proběhl také páteční dopolední program 4. září 2020. Z žáků a pedagogického sboru se stali zahradníci a vybaveni patřičným nářadím a oděvem, jakým byl například epesní slamáček pana učitele Mgr. Ondřeje Švrčka, se vydali vstříc plevelům. Jak proběhly práce na pozemcích školy, pověděla organizátorka zeleného úklidu, učitelka čtvrté třídy Mgr. Lenka Matulová: „Spravedlivě jsme rozdělili úkoly mezi jednotlivé třídy, které dostaly na starost vždy určitý úsek. Někteří se do úklidu pustili opravdu s vervou a chvílemi bylo potřeba také větších sil, protože se odnášely i popadané větve. Žákům šla práce od ruky také proto, že si na práci kolem školy zvykli a vědí, že je také na nich, abych si to ve své škole a kolem ní dělali hezké,“ popsala akci paní učitelka.

Většina dětí byla vybavena rukavicemi, ale i drobným nářadím z domu. Pro ty, kteří si své pomůcky nemohli donést, měla škola připraveny pomůcky školní. Děti z Lichnova, Bordovic, Vlčovic či z Mniší jsou zvyklé uklízet na zahrádce, a proto jim práce nebyla nijak cizí, což potvrdil zkušený zahradník pedagogického sboru Ing. Petr Černošek. „Jsem mile překvapen, že děti z naší školy mají tak blízko k zahradničení a bez reptání se zapojují do pravidelné akce roku. Navíc je to přínos i pro nás, třídní učitelé, kteří se teprve seznamujeme se svou novou třídou,“ zdůraznil výhody pravidelných akcí školy Ing. Petr Černošek na závěr zdařilé akce. 

Tomu, že se úklid kolem školy vydařil, napomohlo také krásné slunečné počasí, které organizátoři akce na tento den objednali.

Bc. Hana Horáková