Informace k nároku na oběd v době distančního vzdělávání

Nebude-li provoz školní jídelny přerušen, školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i dětem a žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. 

Režim výdeje je upraven stejně jako pro cizí strávníky dle platného Vnitřního řádu školní jídelny:

Oběd pro cizí strávníky je kuchařkami vydán do misek jídlonosiče, které si sami ukládají na plastový tác a talíře. Stravu nevydáváme do skleněných nebo znečištěných nádob. Nedoporučujeme používat hliníkové nádoby. Důvodem je možné znehodnocení pokrmu s následným poškozením zdraví. Školní jídelna zodpovídá za hygienickou nezávadnost pokrmu nejdéle 15 minut od jeho vydání do jídlonosiče. Strava vydána do jídlonosiče je určena k okamžité spotřebě. Cizí strávníci dodržují dobu výdeje od 10:55 do 11:10.

Důrazně upozorňujeme, že tento oběd si nesmí vyzvedávat osoba, které byla nařízena karanténa. 

V důsledku nařízení distančního vzdělávání od úterý 29. září 2020 do (pravděpodobně) pátku 2. října 2020 bude první den distančního vzdělávání oběd pro žáky prvních tříd neodhlášen s možností si jej vyzvednout dle výše uvedených pravidel. Na další dny vedoucí školní jídelny obědy odhlásí a případní zájemci o jejich odběr si je mohou zpětně přihlásit.

Mgr. Olga Síbrtová