Květnatá louka teď spí, čekáme, až se na jaře zase probudí

Když půjdete okolo lichnovské školy směrem od Jednoty, nemůžete si nevšimnout záhonku v podzimních tónech. Takto očekává zimu naše květnatá louka, dříve pěkně barevná a plná květin a létajícího hmyzu. Vybudovat takové oku lahodící místo v čase distanční výuky není jen tak! 

„Druhá polovina školního roku se nám trochu zkomplikovala nenadálou situací, a proto přípravy pro květnatou louku byly dosti omezeny,“ sděluje učitel pracovních činností Ing. Petr Černošek, jeden z koordinátorů projektu. „Díky obci, která nám poskytla zeminu a nahrubo upravila terén, jsme mohli začít pracovat na přípravě záhonu. Bylo to v době, kdy ve škole probíhala výuka ve školních skupinách, a tak jsme byli rádi, že nám mohli prvostupňoví žáci pomoci. Další práce pak probíhaly začátkem školního roku v rámci vyučování, a to se zase zapojili žáci z vyšších ročníků,“ dodal učitel. Do úprav se zapojili nejen žáci, ale také učitelé, asistenti pedagoga a vychovatelé školních družin a výsledek stojí zato. 

Proč zrovna květnatá louka a k čemu slouží, prozradila učitelka přírodopisu Mgr. Bohdana Hutyrová, další z koordinátorů projektu. „Projekt se zabývá vybudováním druhově pestré květnaté louky na školní zahradě, která má sloužit k podpoře opylovačů. Z navezené zeminy jsme vybrali kameny a jimi jsme prostor pro louku ohraničili. Vedle žáci umístili domeček pro hmyz, aby se malí návštěvníci měli kam vracet nebo se stihli zazimovat.“

I přes ztížené podmínky ať už kvůli covidové situaci, nebo deštivému počasí se podařilo dotáhnout projekt až do konce – teď se můžeme těšit zase na jaro, až se louka začne zelenat a v letních měsících nás překvapí různobarevnou kšticí.

Bc. Hana Horáková