Žákovský parlament představil pravidla pro online výuku

Už jste slyšeli o třídních pravidlech? U nás existují snad v každé třídě a také v družině. Většinou se na nich domlouvají žáci společně s třídním učitelem či vychovatelem už počátkem školního roku. Tato pravidla potom visí v tištěné nebo jiné podobě ve třídě a v průběhu roku se k nim často žáci a učitelé vrací, aby si je připomněli. Mezi častá třídní pravidla například patří, že slušné chování je důležité, že slova děkuji a prosím se vyplatí používat nebo pozdravit a rozloučit se paní učitelkou nebo s kamarády je moc fajn. Jenže v rámci online výuky jsou občas pravidla pozapomenuta, a proto se žákovský parlament pod vedením paní učitelky Mgr. Evy Pustějovské rozhodl, že pravidla připomene a upraví je pro nový styl výuky.

„Parlamenťáci se domlouvali s ostatními žáky ve třídě na pravidlech už v době, kdy ještě byla prezenční výuka. Zástupci tříd pak prezentovali v parlamentu zjištěné informace, na kterých se většinou shodli. Takže už v podzimní vlně se děti těmito pravidly řídily,“ popsala práci parlamentu Eva Pustějovská. Největší diskuse proběhla nad kamerami, ale děti se nakonec shodly na tom, že by měly být zapnuté. Žákyně devátého ročníku Adéla Pustějovská přiznává: „Někteří žáci se opravu nechtějí ukazovat na kameru. Možná je to proto, že jsou třeba na mobilu a hrají hry nebo se nechtějí ukazovat, aby jej někdo fotil nebo nahrával. Ale nakonec jsme se všichni shodli na tom, že je dobré mít kameru zapnutou.“ Žákyně Eva Janečková zase podotýká: „Online hodiny musí mít nějaký řád, jinak by ty hodiny byly moc komplikované.“ 

Prezentace

Tato a další pravidla představil žák osmé třídy a zároveň jednatel žákovského parlamentu Pavel Zeman na společném online setkání ředitelce školy Mgr. Olze Síbrtové a její zástupkyni Mgr. Martině Bílkové. „Vedení školy s pravidly souhlasilo a my jsme je následně mohli představit online v jednotlivých třídách během třídnických hodin,“ dodala Eva Pustějovská. 

„Jsem moc ráda, že si žákovský parlament našel cestu, jak pracovat v době distanční výuky. Dětem vyhovuje, že se mohou setkávat alespoň přes Google Meet. Pro některé je to možná i výhodné – kvůli jednáním parlamentu jim třeba neujede autobus a čas se může přizpůsobit všem, aby jim vyhovoval,“ hodnotí práci žákovského parlamentu v době distanční výuky ředitelka školy. „Velmi se mi také líbí, že žáci jsou aktivní, sami vyzývají vedení školy k jednáním a přinášejí různé návrhy a nápady na zlepšení práce ve škole. Existence pravidel, která si připravili samotní žáci, nám, učitelům, může usnadnit komunikaci a celkově zlepšit kvalitu výuky při online hodinách. Za to dětem ze žákovského parlamentu patří mé poděkování, stejně jako paní učitelce Evě Pustějovské, která parlament vede,“ dodává ředitelka. 

Podrobná pravidla připravená žákovským parlamentem naleznete zde.

Bc. Hana Horáková