Informace k provozu školy od 25. ledna 2021 a předávání výpisu z vysvědčení

Vážení rodiče,
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dnes v návaznosti na prodloužení nouzového stavu Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky prodloužilo krizová opatření pro oblast školství. Provoz škol a školských zařízení v týdnu od 25. ledna 2021 probíhá nadále ve stejném režimu jako dosud. 

Ve čtvrtek 28. ledna 2021 mělo dojít k předávání vysvědčení žákům (v naší škole výpisu z vysvědčení). To bude možné pouze u žáků prvních a druhých ročníků, kteří se vzdělávají prezenčně. Tento den budou třídní učitelky rozdávat výpisy z vysvědčení a hodnotit s žáky práci za první pololetí během třetí a čtvrté vyučovací hodiny. Pátá vyučovací hodina je v prvních třídách zrušena, školní družina bude v provozu. 

Pro předávání vysvědčení žákům, kteří jsou vzděláváni distančně, platí vydané opatření obecné povahy, které předání listinné podoby výpisu z vysvědčení odkládá na dobu, kdy budou školy pro příslušné žáky přístupné pro prezenční docházku. K předání by mělo dojít nejpozději třetí vyučovací den, kdy bude možná osobní přítomnost žáků na vyučování. Pro dočasně nepřítomné žáky (například z důvodu nemoci) platí, že jim bude předán výpis z vysvědčení, jakmile se dostaví do školy. 

Na základě tohoto opatření škola ale informace o hodnocení žáka zpřístupní žákům vzdělávaným distančně a jejich zákonným zástupcům prostřednictvím programu DMSoftware ve čtvrtek 28. ledna 2021. 

O případných úpravách provozu škol a školských zařízení od 1. února 2021 rozhodne vláda České republiky ve středu 27. ledna 2021. 

V pátek 29. ledna 2021 jsou pololetní prázdniny. 

Děkujeme za spolupráci a přejeme poklidné dny. 

Mgr. Olga Síbrtová