Pozvánka na online přednášku o inkluzivním vzdělávání

Realizační tým MAP ORP Frenštát pod Radhoštěm II připravil pro rodiče, pedagogy i další zájemce z řad veřejnosti další online přednášku nazvanou Na hřišti, ve škole, v životě spolu aneb inkluze v praxi. 

„Tématem přednášky je inkluzivní vzdělávání, přesněji vzdělávání dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole z pohledu rodiče. Setkáním nás provede Mgr. Lenka Hečková, právnička, členka expertního týmu České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání, poradního orgánu Veřejného ochránce práv pro monitorování práv osob se zdravotním postižením, spolupracovnice řady rodičovských a pacientských organizací,“ upřesňuje Mgr. Jitka Urubová, manažerka projektu MAP ORP Frenštát pod Radhoštěm II.

„Přednášející je zároveň maminkou dcery se speciálními vzdělávacími potřebami, takže bude sdílet vlastní zkušenosti s výchovou a vzděláváním svého dítěte v běžné škole. Bude hovořit o tom, co jim inkluzivní vzdělávání přináší a proč o něj pro svou dceru stojí, proč považují společné vzdělávání za přínosné pro všechny děti, jaké překážky musejí překonávat, jak funguje spolupráce a komunikace s pedagogy, jaké nároky jsou kladeny na všechny zúčastněné a jak se s nimi vyrovnávat,“ dodává Jitka Urubová. 

Tato přednáška je další z cyklu online přednášek pořádaných MAP ORP Frenštát pod Radhoštěm II, předcházela jí přednáška o školní zralosti, na kterou se přihlásilo devadesát účastníků. Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 16. března 2021 v 17 hodin. Přihlášení je možné do 15. března 2021 na odkaze https://forms.gle/…f28

Na e-mailový kontakt uvedený v rezervačním formuláři bude přihlášeným zaslán odkaz pro připojení na přednášku. 

Více informací naleznete na webu MAP ORP Frenštát II nebo na jejich Facebooku.

Mgr. Olga Síbrtová