Informace o organizaci distančního vzdělávání v naší mateřské škole

Vážení rodiče předškoláků s povinnou předškolní docházkou,
dovolte mi, abychom Vás informovali o povinnosti předškolního vzdělávání Vašich dětí a zároveň o jeho konkrétní realizaci v naší mateřské škole v době jejího uzavření.  

Jednou týdně (vždy v pondělí v 7:30 ráno) od nás obdržíte náměty k předškolnímu vzdělávání ve formě pracovních listů, básniček, písniček a dalších nápadů. Tyto vzdělávací materiály Vám zašleme na školní e-maily dětí (jmeno.prijmeni@zslichnov.cz), včetně týdenního plánu se souhrnnými informacemi a průvodního dopisu pro děti. 

Zpracované úkoly zakládejte svým dětem do portfolia (složky, do které budete vkládat dětské práce), které později donesete do mateřské školy (po otevření školky nebo v průběhu vzdělávání, v případě že se uzavření mateřských škol prodlouží – o tom bychom Vás informovali). Touto formou zajistíme zpětnou vazbu o vzdělávání Vašich dětí, kterou bychom měli při distančním vzdělávání sledovat.  

Chápeme, že ne každý z Vás bude mít možnost si vše vytisknout. Pokud takové možnosti nemáte, jsou stanoveny úřední hodiny školy (pondělí 14:00–16:00, čtvrtek 7:30–9:30), během těchto hodin si můžete vytištěné materiály převzít v mateřské škole (včetně prázdninového týdne). S ohledem na bezpečnostní opatření Vám je předá pracovník mateřské školy u vstupu do školky po Vašem zazvonění. 

Jak asi chápete, u takto malých dětí je nezbytná Vaše spolupráce se školou a výrazná pomoc dětem z Vaší strany. Za tu Vám velmi děkujeme. Zároveň Vás upozorňujeme, že kromě povinnosti předškolního vzdělávání dětí mají zákonní zástupci dětí povinnost děti ze vzdělávání omlouvat.   

V tomto týdnu začínáme ve čtvrtek 4. března 2021. Vzdělávací materiály, které Vám zasíláme, jsou na dobu do pátku 12. března 2021. Dále pak budeme pokračovat v plánovaném týdenním režimu od pondělí do pátku, jak je uvedeno výše. Zároveň upozorňujeme, že v období jarních prázdnin není dána povinnost předškolního vzdělávání. 

V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte vedoucí učitelku mateřské školy Mgr., Bc. Renatu Dreslerovou, DiS., a to v pracovní dny od 7:30 do 16:00 hodin (pondělí, středa) nebo do 14:30 hodin (úterý, čtvrtek, pátek) na telefonním čísle 774 426 360.  V případě potíží s přihlášením k e-mailu kontaktujte technickou podporu – učitele informatiky Mgr. Ondřeje Švrčka ve stejném čase na telefonním čísle 774 420 360. 

Přejeme Vám, ať se Vám doma při práci s dětmi daří, a doufáme, že Vám a Vašim dětem přinese současná nesnadná doba alespoň spoustu radostných chvil prožitých společně – a to i díky našim vzdělávacím aktivitám. 

Děkuji za spolupráci. Věřím, že společnými silami tuto situaci zvládneme.

Mgr. Olga Síbrtová