I v distanční výuce se lze vypravit na exkurzi. A dokonce do elektrárny!

Určitě také díky distanční formě studia zažívají nyní různé projekty na vzdělávací bázi velký boom. Mezi takové patří i projekt Elektrizující hodina fyziky, kterou nabízí Skupina ČEZ, náš největší výrobce elektřiny. V průběhu března umožnila žákům základních a středních škol absolvovat netradiční online hodinu fyziky se zajímavými tématy, a především prohlídku míst, kam by se žáci v běžné hodině fyziky těžko dostali. 

„Vybrali jsme pro devátý, osmý a sedmý ročník prohlídku elektráren Dukovany, Hučák, Ledvice a Temelín. Jsou to zajímavá místa a nevyužít této nabídky by byla velká škoda,“ sděluje učitel fyziky Ing. Petr Černošek. Žáci se dozvěděli o základních principech výroby elektrické energie nebo směli přes aplikace nahlédnout, jak vypadají interiéry dané elektrárny. 

„Myslím si, že se prohlídka žákům líbila. Měli možnost se podívat na místa, která by byla jinak pro nás nedostupná. A nabyté poznatky jsme hned použili v hodině, když měli žáci napsat výhody a nevýhody jaderných elektráren a argumentovat pro stavbu, či naopak proti stavbě této elektrárny v blízkosti svého domova,“ popsal využití online prohlídky v hodinách fyzikář. 

Žáci měli také možnost si v závěru exkurze zasoutěžit. Tři žáci, kteří dokázali nejrychleji odpovědět na otázku k tématu probranému během exkurze, obdrží od společnosti ČEZ drobné ceny. 

Škola bude podobných projektů v distanční výuce nadále využívat, abychom vzdělávání žákům zpestřili a obohatili je. 

Bc. Hana Horáková