Dotazníkové šetření pro rodiče k distanční výuce

Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků,
přestože se v současnosti plánuje zavedení rotační výuky na prvním stupni, lze říci, že pro mnohé se doba, kdy jsme nuceni vzdělávat žáky školy distančně, prodlužuje. To se týká především druhostupňových žáků, pro žáky prvního stupně se bude distanční výuka pravděpodobně kombinovat s výukou prezenční. Každopádně je zřejmé, že distanční vzdělávání zůstane nadále součástí našeho vzdělávání. 

Z tohoto důvodu bychom opět velmi ocenili Vaši spolupráci při dotazníkovém šetření, které se týká toho, jak Vám – a především Vašim dětem – vyhovuje způsob distančního vzdělávání konkrétně v naší škole. Proto Vás prosíme o vyplnění dotazníku, který nám toto pomůže zmapovat. 

Dotazník Vám bude zaslán v úterý 6. dubna 2021 ve 14 hodin prostřednictvím e-mailových adres Vašich dětí. Prosíme, abyste jej vyplnili zvlášť za každé své dítě, které máte ve škole. Výsledky budeme hodnotit podle jednotlivých tříd. Vycházíme totiž z předpokladu, že Vaše spokojenost se může lišit dle ročníku, který Vaše dítě navštěvuje (jinak můžete vnímat situaci například ve druhé třídě, jinak v sedmé třídě). 

Dotazník je sestaven z uzavřených otázek, ale máte zde rovněž možnost své odpovědi doplnit či upřesnit. Jeho vyplnění Vám nezabere více než 10 minut. Čím více z Vás dotazník vyplní, tím ucelenější obraz o spokojenosti Vašich dětí získáme. 

Prosíme, abyste dotazník vyplnili do neděle 11. dubna 2021 (včetně), v následujícím týdnu se Vašimi náměty budeme zabývat. Samozřejmě oceníme, když své odpovědi podpoříte názorem svých dětí a jejich potřebami, které v současné době znáte nejlépe.  

Děkujeme Vám za spolupráci.

Mgr. Olga Síbrtová