Informace k provozu školní družiny od 12. dubna 2021

Vážení rodiče, 
jak jsme Vás již informovali, v pondělí 12. dubna 2021 nebude v provozu ranní školní družinaz důvodu prvního testování žáků ve škole. Žáci přichází do školy v 7:30 k jednotlivým označeným vchodům, škola jim bude zpřístupněna v 7:35 hodin. Výjimku tvoří žáci s doprovodem třetí osoby, která jim bude asistovat u testování, zde bude odlišný režim závislý na okolnostech. Tito se budou řadit u označeného vchodu u školní jídelny. 

Provoz školní družiny v pondělí 12. dubna 2021:

I. B třída – do 15:30 – oddělení Myšáků 

III. třída – provoz do 15:00 – oddělení Smajlíků 

V. třída – provoz do 14:30 – kmenová třída 

Družina pro děti rodičů vybraných profesí – provoz od 7:35 do 15:00 – speciální učebna 

Provoz školní družiny v dalších dnech:

Ranní družina – bude v provozu od 6:30 do 7:30. Žádáme rodiče, aby své děti do ranní družiny přivedli v 6:30 ráno k hlavnímu vchodu, kde je všechny najednou převezme vychovatelka a rozdělí do skupin. Škola bude následně opět uzavřena a otevře se až v 7:35 před první vyučovací hodinou. Z organizačních důvodů je nutný jednotný nástup všech dětí do školy. 

Ranní školní družina bude zajištěna pro všechny děti prezenčního vzdělávání a také děti rodičů vybraných profesí. V ranní družině bude rovněž probíhat každé pondělí a čtvrtek testování, a to bez možnosti asistence třetí osoby. 

Odpolední družina – bude v provozu pro jednotlivé třídy, které mají v daném týdnu prezenční vzdělávání, a pro děti rodičů vybraných profesí:

  • první ročníky – do 15:30 – oddělení Myšáků
  • druhý a třetí ročník – provoz do 15:00 – oddělení Smajlíků 
  • čtvrtý a pátý ročník – provoz do 14:30 – v kmenových třídách
  • družina pro děti rodičů vybraných profesí – od 6:30 do 15:00 – speciální učebna

Pro děti rodičů vybraných profesí platí, že musí donést písemný souhlas zákonného zástupce se samostatným odchodem ze školní družiny s uvedením konkrétního času odchodu. Formulář naleznete zde. Jinak děti odchází po ukončení provozu školní družiny v 15:00 hodin nebo dříve v doprovodu zákonného zástupce či pověřené osoby.

Mgr. Olga Síbrtová